JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gode – men usynlige

FO har et godt omdømme blant dem som kjenner organisasjonen. Men forbundet scorer lavt på «synlighet» og «slagkraft» i den ferske omdømmeundersøkelsen.
11.12.2012
11:38
16.12.2013 21:14

Undersøkelsen er foretatt av Opinion Perduco, basert på en kvantitativ telefonundersøkelse, og kvalitative dybdeintervjuer. I den førstnevnte er 350 kommunale ledere (rådmenn, bydelsdirektører og enhetsledere) utspurt, mens de 12 dybdeintervjuene er med representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, byråkrater, politikere og journalister.

Og tendensen er den samme i begge kategoriene: FO scorer godt på begreper som «relevant», «kompetent» og «tillitvekkende», men lavt på «synlig» og «slagkraftig» - og dermed tilsvarende dårlig på oppfatningen om organisasjonen er en pådriver i samfunnsdebatten.

Etterlyst

Henrik Høidahl fra Opinion presenterte resultatene for landsstyret i FO denne uken. Blant funnene han trakk fram som positivt for forbundet, var at mange faktisk etterlyste FO som en pådriver.

Som en av de dybdeintervjuede sier:

«Det er mange flinke folk der. Det er gode saksfremstillinger, gode begrunnelser, gode forslag. Sånn sett holder FO mål, men de må komme ut med det mye mer».

En journalist sier det slik:

«De har ikke en veldig klar strategi for hvordan de skal bli synlige, sånn virker det på meg. Det er mer noe som kommer av at det er saker oppe allerede som blir synlige. Det er nesten aldri at de tar kontakt og gir uttrykk for at de har noe å komme med.»

LO og profesjoner

FO oppfattes som en verdifull del av LO, som utvider organisasjonen til også å omfatte høyt utdannede og kvinnedominerte yrker, og bringer nye kampsaker inn i organisasjonen.

Men det er også negative uttalelser om forbundets profesjonsidentitet.

«Jeg tror de provoserer en del i LO-fellesskapet. Det blir for navlebeskuende i forhold til å løse de store politiske sakene som hele feltet krever. Profesjonsfokuset deres gjør at jeg ofte synes de mister helheten,» sier en av de dybdeintervjuede.

En annen oppfatter at de forskjellige profesjonene ikke trekker godt nok sammen i FO:

«De sliter med identiteten. De tre profesjonene har ikke helt kommet frem til en måte å være sammen på som alle er vel forlikt om. Her er det litt sånn at en er veldig opptatt av sin egen profesjonsidentitet og litt på bekostning av forbundets felles identitet»

Ganske godt

En hovedtabell fra den kvantitative undersøkelsen om omdømme er, rett og slett, svarene på det direkte spørsmålet om hvor godt inntrykk respondentene har av FO – ranger fra svært godt til svært dårlig. Der er tallene slik:

Svært godt inntrykk: 7 prosent

Ganske godt inntrykk: 46 prosent

Verken eller: 35 prosent

Ganske dårlig inntrykk: 8 prosent

Svært dårlig inntrykk: 3 prosent

Vet ikke: 1 prosent

Ifølge Høidahl er det en svært lav score på toppkategorien «Svært godt», sammenlignet med andre medlemsorganisasjoner. Derimot så er det omtrent pari på de nederste kategoriene, så det virkelig høye tallet er «ganske godt».

11.12.2012
11:38
16.12.2013 21:14