FO venter kvinnefokus

FO-leder Rigmor Hogstad ønsker, og venter, at den nye arbeidsministeren skal gjøre noe med helseproblemene som finnes i typiske kvinneyrker.
21.09.2012
12:27
16.12.2013 20:15

– Vi har høye forventninger til Anniken Huitfeldt som leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Regjeringen er i gang med en reform rundt yrkesskaderettighetene, og vi håper å få bukt med likestillingsutfordringene i forhold til disse, sier Hogstad til Fontene.

– Kvinnearbeidsplasser har en helt annen form for helserisiko enn typiske mannsarbeidsplasser. Vi har for eksempel medlemmer som sliter med belastningsskader og ettervirkninger av vold og trusler. Dette er i dag ikke godkjent som yrkesskader, sier forbundslederen.

Psykisk helse

Arbeidsdepartementet har ansvar for mange av Fellesorganisasjonens hjertesaker, som for eksempel fattigdomsproblematikk, understreker Hogstad, som så fort som mulig vil prøve å få et møte med den nye ministeren for å drøfte disse temaene.

Men Anniken Huitfeldt er ikke den eneste av fredagens nyutnevnte statsråder hun har bestemte krav til.

– Jeg har en oppfordring til Jonas Gahr Støre som ny helseminister om å få tilbake satsingen på psykisk helsevern, sier hun.

– Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble avsluttet i 2008 fordi man hadde "nådd målet". Men i etterkant har de enkelte helseforetakene i praksis foretatt en nedtrapping. Dette får lite oppmerksomhet i all de andre debattene om det norske helsevesenet, sier Rigmor Hogstad.

21.09.2012
12:27
16.12.2013 20:15