JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Mer fagforening, mindre politikk

Tillitsvalgte i Aleris gjør sitt beste for å fyre opp entusiasmen for fagforeningen. Det er ikke lett når FO har rykte som forbundet som ønsker privat barnevern dit pepperen gror.
08.06.2012
12:27
14.12.2013 12:58

FO sentralt har i hele vår forhandlet med NHO Service for å få på plass en ny overenskomst for de over 80 medlemmene sine i helse- og omsorgskonsernet Aleris.

Lykkes ikke det, kan FO i verste fall miste forhandlingsretten for medlemmene sine i Aleris, og dermed muligheten til å forsvare noen av de sterkeste kravene fra FO-erne i det private foretaket.

– Vi er inne i en rekrutteringsperiode hvor vi ønsker å bygge opp fagforeningen og stå sterkt. Men mange lurer på om det er rett å være med i FO nå vi jobber for private, sier hovedtillitsvalgt for FO-erne Aleris Ungplan region Øst, Tove Marthe Akselsen.

– De synes FO blir for opptatt av å markere seg politisk istedenfor å kjempe for gode arbeidsbetingelser for oss uansett hvor vi jobber.

Billig medleverskap

Fremst står kravet om rettferdig uttelling for de mange timene som tilbringes på arbeidsplassen takket være medleverturnusen.

I praksis betyr den at de ansatte har plikt til å sove på arbeidsplassen. Dette betydelige unntaket fra arbeidsmiljøloven er mulig takket være en midlertidig forskrift som kom under siste Bondevik-regjering.

Turnusen i Aleris og de fleste private barnevernselskapene er 3/7-4/7. Staten bruker 2/7-2/7-3/7. Det betyr at ansatte i Aleris tilbringer 112 døgn på jobben hvert år mens kollegene deres i statens barneverninstitusjoner bruker bare 82 døgn på arbeidsplassen. Men samlet årslønn er omtrent den samme, hvis vi sammenlikner ansatte med lik ansiennitet.

Ifølge Ellen Galaasen i FO-ledelsen har påpekt (se Fontene nr 1/12) utgjør nettopp dette de privates konkurransefortrinn fordi det betyr at de kan utføre tiltakene med lavere lønnsutgifter.

– Medleverskap er det beste for ungdommene, men vi må få betalt for det, sier Akselsen.

Mye på spill

I fjor meldte Aleris overgang fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Service. Dermed opphørte overenskomsten som til da hadde regulert tariffen mellom Aleris og forbundene FO, Fagforbundet og Parat.

Hvilken overenskomst Aleris ender opp i under NHO Service blir avgjørende for FOs muligheter til å få på plass gode ordninger for sykelønn, pensjon og AFP for medlemmene sine i Aleris.

Inntil videre har Aleris gått med på å videreføre bestemmelsene i den gamle Virke-avtalen fram til ny avtale er på plass. Men Aleris og NHO Service ønsker å overføre Aleris på en overenskomst som Fagforbundet har hatt med Stavanger kino, Norges Blindeforbund og asylmottakbedriften Hero.

Det er en såkalt minimumsavtale, som betyr at en del av de rettighetene de ansatte tidligere hadde i sin sentrale tariffavtale, vil måtte framforhandles lokalt.

Tariffstrid

Blir minimumsavtalen stående, kan det bety at bare Fagforbundet, med et tjuetall medlemmer i Aleris, får eksklusiv forhandlingsrett fra arbeidstakersiden, også på vegne av de over 80 FO-erne i bedriften.

Det vil også bety en reduksjon i opparbeide rettigheter inkludert en svakere pensjonsavtale. Saken ligger til behandling i tarifftvistenemnda, som ventes å komme med en avgjørelse over sommeren.

– Hvis ikke det lykkes og vi må over på Fagforbundets gamle minimumsavtalen med Hero, vil det bety at flere useriøse aktører kan melde seg på overenskomsten og påberope seg at de er tariff, advarer Akselsen.

Privat isolasjon

Akselsen jobber som miljøterapeut på Aleris-institusjonen Skarmyra i Moss. Halvparten av kollegene med høgskoleutdanning er med i FO. Kampen for en ny overenskomst kunne skapt entusiasme og vært et bra rekrutteringsgrunnlag, tror Akselsen. Men hun savner backing og informasjon fra FO sentralt.

– Vi føler at det skjer mange ting over hodet på oss og at vi ikke vet helt hva som skjer, sier Eirik Erstad, landstillitsvalgt for FO-erne i hele Aleris-konsernet.

– Ikke annenrangs

Cecilie Skadalen er lei av FOs slagside mot privat barnevern. Hun er varahovedtillitsvalgt i Aleris region Øst.

– Vi har på følelsen at FO sentralt mener det private er annenrangs barnevern. Vi ønsker å stå i FO, ikke en splittelse ut av fagforeningen. Men det er vanskelig for oss å rekruttere medlemmer når FO fronter så mye motstand mot private aktører, sier Skadalen.

En del fagansatte vegrer seg for å bli medlem fordi de oppfatter FO som litt for politisk. Hvis de ikke kan stå inne for alle de ulike standpunktene FO inntar, opplever mange det vanskelig å melde seg inn, forteller Eirik Erstad.

Helst alt offentlig

– Fikk vi bestemme alene, ville vi laget en velferdsstat hvor både barnevern og velferdstjenester generelt var offentlig drevet uten mulighet til å ta ut utbytte, sier FO-leder Rigmor Hogstad.

– Men vår kritikk går på systemet. FO mener overhodet ikke at privat ansatte er uskikket eller gjør en dårligere jobb enn de offentlige.

Hogstad understreker at medlemmene i Aleris har krav på nøyaktig samme bistand i arbeidsforholdet fra FO og fra LOs juridiske avdeling som FO-ere i stat og kommune. Hun anbefaler ansatte i privat sektor å alliere seg med fylkesavdelingene der de er, også på tvers av fylkesgrensene for de store selskapene.

08.06.2012
12:27
14.12.2013 12:58