– Vitneplikten overkjører streikeretten

Et FO-medlem må møte i Tingretten i en sak hvor foreldrene anker barnevernets beslutning om å overta omsorgen, forteller klubbleder Tone Risvoll Kvernes i Kongsberg.
05.06.2012
10:55
16.12.2013 19:25

vibeke.liane@lomedia.no

FO-klubben i Kongsberg kommune hadde mange runder før de ga etter for Tingrettens krav om at saken ikke skulle utsettes. De mener saken burde utsettes til streiken er over. FO-medlemmet vitner i ankesaken i morgen og torsdag.

– Gutten er i trygge hender. Han er i fosterhjem. Vi ville bruke denne saken til å markere konsekvensene av at vi er i streik overfor rettssystemet. Men Tingretten krevde at saken skal gå nå, sier Kvernes.

Tverr rett

Siden Tingretten likevel mener saken bør gå nå, valgte FO-klubben å sende det streikende medlemmet i Tingretten fordi hun kjenner saken best. – Vi vil at gutten skal få best mulig behandling i rettssystemet.

Kvernes hevder at retten ikke nøler med å utsette saker i Fylkesnemnda i både to og tre måneder hvis dommeren er syk. – Når det er noe den andre veien, gjelder ikke den samme reglen, mener Kvernes.

Akutt dispensasjon

Hun forteller at de ikke nølte med å gi et medlem dispensasjon fra streiken for å møte i fylkesnemnda i forrige uka.

– Den saken gjaldt en gutt som lever i en situasjon med omsorgssvikt. Det er noe helt annet, framholder Kvernes.

Trapper opp streiken

Fra i morgen tas ytterligere tre medlemmer i FO Kongsberg ut i streik. Det innebærer at 38 FOere i Sølvbyen er streik hvis meklingene ikke fører fram. – Da tar vi ut et medlem i barneverntjenesten, et medlem i Nav og et medlem som jobber i den psykisk helsetjenesten.

05.06.2012
10:55
16.12.2013 19:25