Boligmangel punkterer rusbehandling

Sandnes har ikke bolig til sine rusavhengige. Da kan hele sykehusbehandlingen være bortkastet.
21.02.2012
15:32
16.12.2013 18:27

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Av de 247 brukerne som rustjenesten i Sandnes hadde kontakt med i fjor, var 94 hjemløse. Hjemløsheten er et skudd for baugen på rusbehandlingen.

– Det er ikke sikkert at behandlingen de får hos oss har effekt når de skrives ut uten bolig og uten oppfølging. En risikerer at hele behandlingsløpet er bortkastet, sier leder Randi Mobæk i Seksjon Unge Voksne ved psykiatrien i Helse Stavanger.

Bolig først, så behandling

Hvert år behandler helseforetaket 800 rus- og psykiatripasienter. I fjor kom 45 av dem fra Sandnes.

– For oss er bolig en naturlig del av den lange endringsprosessen som et behandlingsforløp er. Vi ser helst at bolig er på plass før vi starter, sier Mobæk

Faren for tilbakefall er merkbart større når den rusavhengige ikke har et sted å bo. Risikoen for overdose øker 16 ganger rett etter avrusning og utskriving. Da er det direkte farlig å ikke ha bolig med oppfølging ventende, advarer Mobæk.

– Alle får tilbud om ettervern

Boligmangelen betyr også at spesialisthelsetjenesten må bruke mye tid på å forhandle og legge press på kommunen for å skaffe bolig til pasientene, eller bistå pasientene med det selv.

Men avdelingsleder for Fagteam rus i Sandnes, Bente Lyse, er ikke helt enig i det negative bildet.

– Det er selvfølgelig en utfordring at rusavhengige mangler bolig, og vi anser det som svært alvorlig. Men det er få som står på bar bakke etter endt behandling, alle tilbys ettervern i kommunen. At de mangler bolig er et stort fokus for ansvarsgruppa rundt dem.

Av de rusavhengige kommunen sendte til behandling i fjor, har 12 fullført. Bare én av disse ble utskrevet til hospits, forteller Lyse. Resten bor i ettervernstiltak eller private boliger. Fagteamet bistår dem i kontakten med Nav og med å lete etter bolig på Finn.

Gjør en kost-nyttevurdering

Sykehuset fastholder likevel at boligmankoen legger et faglig hinder.

– Hender det at dere avviser hjemløse fra Sandnes?

– Når vi gjør en kost-nyttevurdering på om det har noen hensikt å starte med behandling, er det klart at bolig, oppfølging og meningsfull aktivitet etter behandlingen er et tema. Vi har ikke sagt nei til disse pasientene, men det er altså et tema, sier Randi Mobæk.

Sykehuset krever boliggaranti

Spesialisthelsetjenesten i Rogaland jobber nå med å få på plass en garanti om bolig inn i kontraktene de gjør med kommunene om ruspasienter.

– Klarer vi det, blir resultatene våre vanvittig mye bedre, sier Mobæk.

De seneste årene har Sandnes kommune laget en boligsosial handlingsplan for å bygge flere kommunalboliger. Men barnefamilier får plass først mens rusavhengige havner bakerst i køen, skriver Rogalands Avis.

21.02.2012
15:32
16.12.2013 18:27