JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tilknytning trumfer blodsbånd

Små barn har ikke tid til å vente på at foreldrene forbedrer sin omsorgsevne, konkluderer Raundalen-utvalget. Og anbefaler å senke terskelen for barnevernets inngripen.
06.02.2012
14:35
16.12.2013 18:18

solfrid.rod@lomedia.no

Tiltak i hjemmet må kunne settes inn uten foreldrenes samtykke, mener utvalget, som har vært ledet av barnepsykolog Magne Raundalen.

For de minste barna, under 18 måneder, vil utvalget at adopsjon vurderes seinest ett år etter omsorgsovertakelse. For barn mellom halvannet og fire år bør adopsjon vurderes seinest to år etter omsorgsovertakelse.

Skader barnet

Forslagene begrunnes med at utrygg tilknytning hemmer barnets utvikling. Langvarig stress og angst hos små barn kan skape nevrobiologiske og psykologiske skader, forklarte den profilerte barnepsykologen da han i formiddag overrakte utvalgets anbefalinger til barneminister Audun Lysbakken.

Det bærende prinsippet i utredningen er at barns tilknytning og relasjoner skal ha forrang foran det biologiske prinsippet, det vil si ideen om at biologisk tilknytning har en egenverdi selv om omsorgen svikter. Det nye kalles prinsippet for utviklingsfremmende tilknytning.

Samtykke til besvær

De to FO-erne Erna Bakken og Iben Schier van den Berg, som er barnevernledere i henholdsvis Finnmark og Oslo, har representert førstelinja i et ellers nokså topptungt utvalg. Det er riktig og viktig å avskaffe dagens ordning med at foreldre samtykker til tiltak i hjemmet, mener de to.

Det har lenge vært et prinsipp at barnevernet skal gripe inn tidlig. Forskning viser at det går bedre med barna da. Men tidlig inngripen kan i dag stanses av foreldre som ikke samtykker.

– Vi har veldig mange saker i grenseland mellom tiltak hjemme og omsorgsovertakelse, der vi skal prøve tiltak hjemme først. Så opplever vi at foreldrene trekker samtykket tilbake, og da må vi begynne på nytt igjen, forklarer Bakken.

Skaper uro

Dersom utvalgets anbefalinger gjennomføres, vil adopsjon bli hyppigere brukt som barneverntiltak. Dette er gode nyheter for barn som i dag bor i fosterhjem og gjentatte ganger opplever at de biologiske foreldrene forsøker å få tilbake omsorgen, mener Erna Bakken.

– Dette er svært destabiliserende for barn og unge, sier Bakken.

– Og det er ugunstig for tilknytning og nye relasjoner, både for barn og fosterforeldre, supplerer van den Berg.

Fra foreldrevern til barnevern

Ett år er kort tid til å bevise at du har blitt en bedre omsorgsperson, for eksempel for foreldre med rusproblemer?

– Ja, vi hører gjerne at foreldrene har kort tid. Men tenk på barna, de har ekstremt dårlig tid. Et år er lang tid for et lite barn, sier van den Berg.

Barn har ikke tid til å vente på at foreldre rehabiliteres, fastslår de to erfarne barnevernarbeiderne.

– Det er en stor frustrasjon på grunnplanet i barnevernet at foreldrenes rettssikkerhet går foran barnets rett til trygge omsorgsvilkår. Det er det vi vil snu, forklarer Erna Bakken.

En helt spesiell sorg

For å unngå flyttinger og sikre bedre tilsyn med fosterhjemmene foreslår utvalget en fosterhjemsgaranti.

Samtidig påpeker utvalget at foreldre som blir fratatt sine barn må få bedre hjelp enn i dag. Å miste et barn gjennom omsorgsovertakelse medfører en helt spesiell form for sorg og tap, påpeker utvalgsleder Raundalen. Han vil ha egne støttepersoner som skal ivareta dem som opplever dette.

Familiedomstol

Utvalget støtter Barnevernpanelets forslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov. For bedre og raskere saksbehandling foreslår utvalget å opprette en familiedomstol etter amerikanske modell.

– Opptil 30 prosent av sakene i norske rettssaler handler om barn, uten at det stilles krav til barnefaglig kompetanse, sier Inge Kvaran, den tredje FO-eren i utvalget, til daglig førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Riktig retning

Ellen Galaasen, AU-medlem i FO, mener ekspertutvalget staker ut riktig kurs for framtidas barnevern.

– Tilknytning og relasjon, det er begreper vi sosialarbeidere bruker mye. Det er veldig bra at det legges til grunn for hvordan barnevernet skal agere. Dette er viktig kunnskap som kommer på rett tid, sier Galaasen.

Ideen om en egen familiedomstol er spennende, synes hun. Forslagene om tidlig vurdering av adopsjon vil bidra til stabilitet, noe det er stort behov for, påpeker barnevernpedagogen.

En annen debatt i dag

Utvalget som har utredet det biologiske prinsippet føyer seg inn i rekken av utvalg, rapporter og forskning bestilt av Audun Lysbakken. FO-erne som var til stede på dagens pressekonferanse frykter ikke at utredning vil støve bort i departementets skuffer. Lysbakken har satt i sving så mye at han er nødt til å følge opp med handling, mener de.

Selv forsikret Lysbakken at all kunnskapen som nå er hentet inn vil sette sitt preg på framtidas barnevern.

Han roste utvalget for å ha svart på de vanskelige spørsmålene han ga dem.

– Dette er et av de vanskeligste og mest kontroversielle spørsmålene vi kan diskutere i vårt samfunn. Dere har gitt klare svar. Vi som er politikere må tørre å følge opp. Det skylder vi disse barna, sa Lysbakken.

Han tror debatten blir annerledes nå enn for noen år siden, fordi holdningene til barnevernet har endret seg.

06.02.2012
14:35
16.12.2013 18:18