JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Trekker seg fra FO-ledelsen

Alliansebygging og politisk spill er viktigere enn opplyst debatt, FO er ikke det politiske verkstedet forbundet burde være, konkluderer Cato B. Ellingsen. Og trekker seg fra forbundsledelsen.
03.01.2012
22:05
16.12.2013 18:00

solfrid.rod@lomedia.no

Ellingsen opplever at FO er preget av av ulike fløyer. I det drøye året han har sittet i FOs arbeidsutvalg har han opplevd at den frie dialogen har trange kår. Uenighet sees ikke som kime til utvikling, men som kime til strid, erfarer han.

Behov for endring

«Jeg har opplevd at avvikende meninger sees på som problematisk, og at det er viktigere å skape allianser enn å fremme åpen dialog», skriver Ellingsen i en orientering han i ettermiddag sendte til FOs landsstyre.

- Jeg opplever at alliansebygging og politisk spill er viktigere enn opplyst debatt. Da handler det ikke om å utvikle politikk, det handler om å tape eller vinne, sier Ellingsen til Fontene.

Han presiserer at dette ikke er en personkonflikt, men at det internt i FO er noen grunnleggende uenigheter om om hvordan forbundet skal fungere. Det er behov for å evaluere og endre arbeidsformene, mener vernepleieren.

Politisk spill

Ellingsen er stolt over å ha bidratt til kompromiss i den utdanningspolitiske striden som har ridd FO de siste par årene. Men FOs problemer stikker dypere enn utdanningspolitikk og spørsmålet om profesjonenes selsvstendighet, mener han. Og peker på landsstyremøtet i desember.

«Siste landsstyremøte i 2011 viste dette tydelig. Jeg mener at uenighet ofte kan være positivt. Åpen debatt om saker, både organisatoriske og politiske, er bra. Jeg synes det er langt mer problematisk at det kan synes som om man må spille et politisk spill for og nå frem i de vanskeligste sakene», skriver han i sin orientering til landsstyret.

Den gangen dreide det politiske spillet seg om FOs budsjett for 2012.

Utløsende faktor

- Hvor stor betydning hadde det landsstyremøtet for din avgjørelse?

-Jeg kan si at jeg opplevde landsstyremøtet i desember som veldig vanskelig. Det bekreftet en del av de tankene jeg hadde. Jeg vil absolutt ikke henge denne avgjørelsen på et dårlig møte, men det var nok en utløsende faktor, forklarer Ellingsen.

Og legger til at han har brukt juleferien til å bestemme seg. Han ønsker ikke si noe om når han først begynte å tenke på å gå ut av den politiske ledelsen.

- Du har understreket betydningen av uenighet og dialog. Er det ikke da viktig at nettopp du blir med videre for å motvirke den kulturen du beskriver?

- Jeg tror fremdeles at jeg innehar noen meninger som FO kunne trengt. Men det er en balanse mellom hva du gir og hva du får igjen. For meg har det blitt en mismatch der.

Koster mer enn det smaker

Ellingsen understreker at FO har oppnådd viktige seire i året som har gått, både på barnevernfronten, når det gjelder å løfte utviklingshemmedes levekår opp på dagsorden og i utdanningspolitikken. Likevel mener han at det indremedisinske krever for mye tid og krefter.

Tobarnsfaren var forberedt på at vervet i forbundsledelsen ville kreve mye jobbing og en del reiser. Når så mye av kreftene må brukes internt i organisasjonen, opplevde han at resultatene ikke stod i forhold til belastningene.

Grunnleggende spørsmål

Samtidig som han mener FO bruker for mye tid på interne prosesser, mener Ellingsen at de reelle problemene ikke er tydelig nok adressert. Fram mot neste kongress må forbundet ta stilling til en del grunnleggende spørsmål, mener det avtroppende AU-medlemmet.

- Handler dette om FOs identitet som både profesjonsforbund og fagforbund?

- Ja, det er en del av det som ligger under. Jeg er usikker på om vi må velge eller om vi må lære oss å leve med kompleksiteten. Jeg heller til det siste.

- Du skriver selv til landsstyret at noen vil si det er feigt å ikke stå løpet ut. Andre vil kanskje si at du ikke taklet det maktspillet som toppledelsen i fagbevegelsen innebærer? Tror du dette er verre i FO enn i andre forbund?

- Det kan godt hende at jeg stiller for høye krav og at jeg har urealistiske forventninger til hvordan en organisasjon skal fungere. Men jeg ønsker ikke å være en del av en kultur der internt politisk spill blir viktigere enn åpen dialog.

- Best for meg og for FO

I sin orientering til landsstyret presiserer Ellingsen at han som en del av FO-ledelsen også har ansvar for det FO ikke lykkes med. «Det er viktig å ha tillitsvalgte som er fullt ut motiverte for den jobben som skal gjøres. Jeg vurderer det slik at det er best både for meg og for FO at en annen enn meg fortsetter det viktige arbeidet som skal gjøres», skriver Ellingsen.

-Som tidligere ansatt i FO kjente du til maktspill i den politiske ledelsen. Ble det likevel annerledes enn du hadde forestilt deg på forhånd?

- Det ble i hvert fall skuffende å erkjenne at jeg ikke klarte å bidra til å endre det. Jeg stilte til valg med tro på at vi sammen skulle skape et politisk verksted med felles visjon og felles mål. Det har vi ikke greid.

-Skap dialog

- Hvordan var det å fortelle om valget ditt til resten av AU i dag?

- Jeg opplevde å bli møtt med forståelse. Jeg opplever at de synes det er trist og vanskelig og at de til en viss grad forstår mitt valg, sier Ellingen.

Han håper de tankene han deler kan bidra til refleksjon om hva slags organisasjon FO skal være.

- Hvilket råd vil du gi AU og den som etter hvert blir din etterfølger?

- Å evaluere og endre arbeidsformene, å skape åpen dialog i stedet for å bygge allianser, å lage det politiske verkstedet som FO bør være.

- Hva skal du selv gjøre?

- Jeg har ingen planer, så folk må bare ringe meg. Jeg er jo vernepleier, så jeg skal nok få meg jobb, avslutter Ellingsen.

03.01.2012
22:05
16.12.2013 18:00