Ikke ta jobben til de streikende!

– Vi oppfordrer FO-medlemmer til ikke å overta arbeidsoppgavene til de streikende fengselsbetjentene, sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik.
06.12.2011
09:07
16.12.2013 17:49

FO streiker ikke selv, men har forståelse for streikegrunnlaget for NFFs politiske streik, som starter klokka ti i dag.

– Dette handler både om sikkerhet for de ansatte men også om rehabilitering av de innsatte. Jeg forstår godt at Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) krever mer bemanning, sier Kvisvik.

For å gjennomføre det som står i kriminalomsorgmeldingen «Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn» kreves en god bemanning,påminner hun.

– Vi i FO er også opptatt av at det er en sammensatt tverrfaglig bemanning i kriminalomsorgen, sier nestlederen.

Alle NFFere er oppfordret til å streike. Friomsorgsansatte er blitt bedt om å legge ned arbeidet i to timer i solidaritet på tirsdag. Nå ber FO sine medlemmer om at de ikke skal overta arbeidsoppgavene deres.

06.12.2011
09:07
16.12.2013 17:49