Kollektiv handling skaper endring

Samfunnsarbeid vektlegger medborgerrollen framfor brukerrollen. Dermed kan man bidra til å forsterke ellers svake stemmer og støtte initiativer for sosial endring til fellesskapets beste, skriver Kjell Henriksbø og Tobba Therkildsen Sudmann. Les artikkelen i PDF-format
Illustrasjon: Sara Tanderø
23.11.2011
11:59
14.12.2013 12:53
23.11.2011
11:59
14.12.2013 12:53