JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helsefarlige FO-jobber

FOs medlemmer har blant de mest helsefarlige yrkene i Norge. De har høyest sykefravær, har flest konflikter på jobben og er mest utsatt for omorganisering.
11.11.2011
09:22
16.12.2013 17:35

De elendige arbeidsforholdene beskrives i rapporten «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011»som er utarbeidet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). – Dette er alvorlig, det bekrefter at det har vært for liten fokus på arbeidsmiljøarbeidet i offentlig sektor, og da særlig innen helsesektoren, sier forbundsleder Rigmor Hogstad.

Hun presenterte undersøkelsen på tillitsvalgtsamlingen på Gardermoen tidligere i uken. Hogstad vil ha en idédugnad blant de tillitsvalgte for finne ut hvordan de skal sett funnene i undersøkelsen på dagsorden lokalt og sentralt.

Mange langtidssyke

Faktaboka slår det fast at FOs yrkesgrupper har det høyeste sykefraværet av alle yrkesgrupper. – Vi har forholdsvis unge medlemmer så det kan skyldes graviditet, men det kan også skyldes andre forhold. De skal vi analysere nærere, sier Hogstad.

Det er kun kvinnelige flygere og bussjafører som har et høyere legemeldt sykefravær. 17 prosent av FOs yrkesgrupper angir at de har helseproblemer som skyldes jobben, og topper dermed statistikken.

De topper også statistikken over arbeidstakere som oppgir at de har hatt egenmeldt fravær som ikke skyldes jobben. 65 prosent oppgir at de har hatt egenmeldt fravær, mot 42 prosent blant alle yrkesaktive.

Verktøy for handling

Faktaboka gir en samlet beskrivelse av arbeidsmiljøeksponeringer, helseproblemer som skyldes forholdene på jobben. Nivået på sykefravær og uføretrygding etter kjønn, alder og yrkes- og næringsgrupper er også dokumentert. 144 barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er med i undersøkelsen.

«Vi ønsker å fokusere på utsatte grupper der potensialet for forebygging og forbedring av arbeidsmiljøet er størst. Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 vil være til nytte for myndighetene, tilsyn, partene i arbeidslivet og befolkningen generelt,» skriver seniorrådgiver Cecilie Aagestad som er prosjektansvarlig.

Tærende vold

Ifølge STAMI utsettes 30 prosent av FOs yrkesgrupper for vold og trusler om vold. Det er halvparten så mye som funnene i en undersøkelse Fafo gjorde for noen år siden, som viste at 60 prosent av FO-erne opplever vold og trusler om vold på jobben. – Fafo-undersøkelsen omfatter flere personer som jobber i våre yrker. Mange arbeider i førstelinja med til dels krevende brukere. De høye tallene bekymrer, og vi vet at problemet øker, sier Hogstad.

Hun mener arbeidsgivere og myndighetene også burde bekymre seg for utviklingen. – Mange orker ikke å stå i klientrettet arbeid fram til pensjonsalderen. Hvis skaden oppstår etter en konkrethendelse gir det rett til yrkesskadeserstatning. Men skadene oppstår ofte etter at den ansatte har blitt å ha blitt slått over tid, eller at vedkommende ikke orker å leve med konstante trusler om vold. Da har man ikke rett til yrkesskadeserstatning, sier Hogstad

Helsefarlige reformer

Nav-reformen, barnevernreformen og sykehusreformen har vært gjennomført helsevesenet i perioden undersøkelsen ble gjort. I tillegg kommer omstillinger i kommunene og på arbeidsplassene. Hele 40 prosent av de intervjuede i FO yrkene hadde vært gjennom omstilling i perioden fra 2006 til 2009. 20 prosent av dem hadde opplevd nedbemanning. – Medlemmene våre forteller oss at de opplever stor utrygghet og slitasje i forbindelse med omstillinger og nedbemanninger. Og de strekker seg langt for å gi et godt tilbud til brukerne, ofte veldig langt. Det høye sykefraværet bekrefter det, mener Hogstad.

Sterke følelser og angst

De emosjonelle belastningene er også høye. 40 prosent rapporterer om emosjonelle belastninger og over 60 prosent må forholde seg til sterke følelser på jobben. Over 25 prosent har vært plaget av angst, nervøsitet og/eller nedtrykthet, depresjon den siste måneden. – De ansatte gjør alt som er i sin makt for å gi brukerne et godt tilbud, og de strekker seg så langt at det går på helsa løs, sier Hogstad.

Mystiske konflikter

Overraskende nok topper barnevernpedagogene, sosionomene og vernepleierne statistikken over konflikter på arbeidsplassen. 16 prosent opplever ofte eller av og til ubehaglige konflikter på jobb. Det er seks prosent mer enn gjennomsnittet i undersøkelsen.

Forbundslederen mener dette er dette et mysterium. – Hvorfor klarer vi rett og slett ikke å snakke sammen. Vi står ofte i konfliktfylte situasjoner med klientene fordi vi har jobber som innebærer makt og myndighet overfor mennesker i sårbare livssituasjoner. Det håndterer vi godt. Men når det oppstår problemer i forhold til kolleger og ledere så blir det konflikt. Er det fordi vi ikke greier å si i fra, eller være tydelige. Dette burde vi kunne, sier Hogstad.

Vil lage konfliktverktøy

Hun ønsker å finne ut mer om dette. – Hvis vi vet hvorfor det er sånn, så kan vi utvikle ledelsesverktøy. Vi må ha en kultur på arbeidsplassene som motvirker disse konfliktene. Det er et lederansvar og mange ledere er medlemmer i FO, sier Hogstad.

FOs medlemmer har blant de mest helsefarlige yrkene i Norge. De har høyest sykefravær, har flest konflikter på jobben og er mest utsatt for omorganisering.

11.11.2011
09:22
16.12.2013 17:35