En uensartet gruppe

Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge (red.):
Utviklingshemning
Årsaker og konsekvenser
Universitetsforlaget
01.11.2011
11:36
14.12.2013 12:52

mia.paulsen@lomedia.no

Hvorfor blir barn født med utviklingshemning, og hvordan kan vi vite at de har det? I denne boka finner du mange av svarene. Den gir blant annet en oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander. Blant dem er Down syndrom, autisme, cerebral parese, som de fleste kjenner til. Men boka behandler også sjeldne syndromer som er lite kjent.

Det finnes mange ulike syndromer som er knyttet til utviklingshemning. Forfatterne har gjort et utvalg basert på hyppighet, betydning, om syndromet har spesielle atferdsmessige eller pedagogiske konsekvenser og om det fungerer godt som eksempel.

Ingen gruppe i samfunnet er innbyrdes mer ulike enn mennesker med utviklingshemning, skriver forfatterne. De ønsker å bidra til mindre irrasjonell og uberettiget skam i familier som får barn med utviklingshemning.

Boka er beregnet på studenter i helsefag og ansatte i helseprofesjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemning. Den retter seg også mot pårørende av utviklingshemmede.

01.11.2011
11:36
14.12.2013 12:52