Viktig kunnskapskilde

Michael Helge Rønnestad og Sissel Reichelt (red.):
Veiledning i psykoterapeutisk arbeid
Universitetsforlaget 2011
28.10.2011
15:09
14.12.2013 12:52

mia.paulsen@lomedia.no

Boka henvender seg til de såkalte relasjonsorienterte profesjoner: psykologer, psykiatere, sosionomer, barnevernpedagoger og sykepleiere som jobber med terapi og rådgivning. Måten disse gruppene jobber på spenner over et stort spekter.

Kunnskapsgrunnlaget for disse profesjonene ligger både i teori og praksis. Mange beskriver en kløft mellom teori og praksis. Forfatterne mener at veiledning er den utdanningsaktiviteten som er best egnet til å redusere denne kløften. Derfor er veiledning et viktig bidrag til faglig utvikling.

Boka presenterer mange forskjellige veiledningsmodeller og perspektiver innen veiledningsfeltet. Den har også informasjon om fagetikk og juss knyttet til veiledning, veiledningsutdanning og veiledningsforskning.

Boka er en videreføring av boka Psykoterapiveiledning, som kom i 1999. Målgruppe er studenter, praktikere, lærere, veiledede og veiledere.

28.10.2011
15:09
14.12.2013 12:52