Ikke bare snakk

Per Jensen og Inger Ulleberg:
Mellom ordene
Kommunikasjon i profesjonell praksis
Gyldendal Akademisk 2011
08.09.2011
11:28
14.12.2013 12:51

I helse- og sosialfeltet er det en viktig ferdighet å kunne kommunisere godt. Gode samtaler kan føre til gode relasjoner, og da blir det også mulig å gi god hjelp.

Forfatterne presenterer teori om kommunikasjon med særlig vekt på den systemiske tradisjonen. De ser også på profesjonell praksis, og benytter flere perspektiver, blant annet makt og brukermedvirkning.

Interkulturell kommunikasjon får bred behandling. Forfatterne behandler blant annet tema som individuelle/kollektivistiske kulturer, ansiktsuttrykk og øyenkontakt, kjønn og ideer om barnet i den sammenhengen. De understreker at man som hjelper første og fremst må tenke: Nå møter jeg et menneske, og det er fra en annen kultur enn min egen. Ikke først og fremst at nå møter jeg en annen kultur.

Også spørsmål og lytting er et viktig tema. Boka inneholder dessuten et kapittel om å snakke med barn.

Per Jensen er psykiatrisk sykepleier og Inger Ulleberg er pedagog.

Forfatterne henvender seg til grunnnutdanningene av sykepleiere, sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere, lærere og førskolelærere.

08.09.2011
11:28
14.12.2013 12:51