Reduserer stress

Svein Gran, Kåre A. Lie og Andries Kroese:
Oppmerksomhetstrening
En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness
Gyldendal Akademisk 2011
27.06.2011
12:58
14.12.2013 12:50

mia.paulsen@lomedia.no

Det engelske ordet mindfulness kan oversettes til norsk på mange måter. Det handler om våkent nærvær. Begrepet kommer fra buddhistiske tekster.

Oppmerksomhetstrening tar utgangspunkt i pusten, å legge merke til innpust og utpust og fange opp når tankene begynner å vandre. Hente dem inn igjen.

Forfatterne mener det handler om å akseptere øyeblikket. De knytter også an mot en økt oppmerksomhet i psykisk helse-feltet på åndelighet.

Forfatterne skriver at smertepasienter som får kurs i stressmestring basert på mindfulness får det bedre, og trenger mindre medisiner etter kurset. De bruker konkrete pasienthistorier for å vise hvordan dette skjer.

Svein Gran er psykolog, Kåre A. Lie er religionshistoriker og Andries Kroese er kirurg.

27.06.2011
12:58
14.12.2013 12:50