JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Grenser for konkurranse

NHO har klaget barnevernet for lovbrudd. Men Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA) fastslår at konkurranseutsetting ikke er nødvendig ved kjøp av enkeltplasser på institusjon.
23.08.2011
09:43
16.12.2013 16:44

solfrid.rod@lomedia.no

Klagen fra NHO gjaldt Barne-, ungdoms- og familietatens (Bufetat) kjøp av enkeltplasser. Etaten har kjøpt private plasser uten å konkurranseutsette oppdragene.

Avgjørelsen innebærer at Bufetat i framtiden slipper å utlyse konkurranse når etaten kjøper enkeltplasser til barn og unge.

Ikke en kontrakt

– Klagenemnda har kommet til at enkeltkjøpene ikke er omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser fordi slike avtaler har helt spesielle særtrekk hvor hovedformålet er å finne tiltak som er til det beste for det enkelte barn som skal plasseres, sier direktør for offentlige anskaffelser Anneline Vingsgård.

Det økonomiske elementet, som må være tilstede for at det skal være en kontrakt, er så underordnet ved enkeltplassering av barn at forskriften ikke kommer til anvendelse på slike avtaler, mener KOFA.

– Bufetat har dermed ikke inngått en ulovlig direkteanskaffelse og kan dermed heller ikke bøtelegges, sier Vingsgård.

Gjelder ikke rammeavtalene

KOFA presiserer at rammeavtalene, i motsetning til enkeltkjøp, fortsatt skal konkurranseutsettes.

En rammeavtale oppfyller forskriftens vilkår for å være en kontrakt. Om Bufetat lar være å kunngjøre konkurranse om den, er det å anse som en ulovlig anskaffelse, fastslår KOFA.

Nemda understreker imidlertid at andre hensyn enn pris kan vektlegges.

– Men også for slike rammeavtaler er det barnets beste som gjelder, og oppdragsgiver har mulighet til å ivareta dette behovet ved utformingen av konkurransegrunnlaget, sier Vingsgård.

Klagenemnda kom også til at flere av kontraktene som var inngått med private godkjente barnevernsinstitusjoner falt utenfor direktivets regulering. Grunnen er at institusjonens oppgaver og ansvar overfor beboerne omfattes av unntaket i EØS-avtalen knyttet til "utøvelse av offentlig myndighet".

- Gledelig

Ellen Galaasen, AU-medlem i FO, gleder seg over KOFAs konklusjon.

Hun har ikke rukket å sette seg inn i detaljene og synes det er vanskelig å si noe om hvilke konsekvenser uttalelsen kan få. Men hun mener det er positivt at KOFA fastslår at det finnes områder som ikke egner seg for anbud.

– Norge har gått veldig langt i forståelsen av EØS-avtalen og hvilke krav den stiller til konkurranse. Jeg håper vi nå kan få en gjennomgang av hele anbudssystemet, sier Galaasen.

Godt det finnes grenser

Omfanget av såkalte enkeltkjøp varierer fra 23 til 43 prosent i de ulike regionene, ifølge KOFA-dokumentet. Flest slike kjøp skjer i Bufetat øst og Bufetat sør.

Regiontillitsvalgt i region øst, Patrik Dahlkvist, har sin første arbeidsdag etter ferien og kjenner ikke KOFAs konklusjon i detalj. Men han er glad for å høre at det settes grenser for det han mener er et voldsomt anbuds-byråkrati.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er veldig positivt. Det blir spennende å se om dette får betydning også for rammeavtalene etter hvert, sier Dahlkvist.

En sjeldenhet

Også Konkurransetilsynet er fornøyd.

Det er sjelden tilsynet roser avgjørelser som begrenser konkurransen, men her har KOFA vist at det finnes områder der offentlige anbud ikke er et egnet virkemiddel, skriver konkurransedirektør Christine B. Meyer i en kronikk i Dagens næringsliv.

Relasjonsskadde barn bør ikke utsettes for flytting som følge av anbudsrunder, mener Meyer. Hun påpeker også at anbud på enkeltplasser innebærer sirkulasjon av sensitiv informasjon.

23.08.2011
09:43
16.12.2013 16:44