JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bedre støtte til soldater

Soldater og andre på oppdrag i utlandet skal få bedre hjelp og støtte. Det skal også familiene deres.
03.05.2011
11:19
14.12.2013 12:50

mia.paulsen@lomedia.no

Regjeringen lanserte i går en tiltaksplan med 126 tiltak for å ta bedre vare på veteraner og andre som har hatt oppgaver for Norge i utlandet.

Forsvarsminister Grete Faremo kaller det et «historisk krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.»

Ikke særomsorg

Norske myndigheter vil at skadet forsvarspersonell skal følges opp av samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester og sosialfunksjoner, men at hjelpeapparatet koordinere bedre. Fra og med i fjor har Forsvaret satt i gang et ettårs program for å følge opp alle som kommer hjem etter tjeneste for Forsvaret i utlandet.

Skal være enige

Forsvaret skal følge opp skadet personell under behandling eller rehabilitering etter tjeneste fram til begge parter er enige om at kontakten kan avsluttes. Forsvaret ønsker også at pårørende skal få bedre oppfølging. Planen omfatter også hvordan soldater på oppdrag i utlandet kan få bedre kompetanse til å mestre det stresset de møter, og om bedre informasjon til personell og deres pårørende

Kritikk

Norge har i mange år hatt soldater på oppdrag i utlandet, men myndighetene har fått kritikk for dårlig oppfølging av veteraner. Forsvaret har de siste åra satset mer på dette arbeidet. Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) ble opprettet i 2006.

Samarbeid

Seks departementer har samarbeidet om planen: Forsvarsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- Likestillings og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Bedre kompensasjon

Regjeringen har også besluttet å fremme forslag for Stortinget om at den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner endres. Alle veteraner som har tjenestegjort i perioden 1978 til 2010 gis muligheten til å kunne få 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet.

USA-veteraner

I neste nummer av Fontene kan du lese om hvordan USA ivaretar sine 23.2 millioner veteraner. Mange av veteranene har store problemer og mangler bolig.

Ukvemsord

USA har en egen administrasjon for veteransaker og et stort antall veteransentre. Dette apparatet ble bygd opp i åra etter Vietnam-krigen. På grunn av at krigen var svært upopulær, møtte mange Vietnam-veteraner ukvemsord når de kom hjem. Satsingen på bedre hjelp og omsorg til veteranene var delvis et forsøk på å demme opp for forbitrelsen blant disse veteranene.

Les saken i Fontene nr 7/11

Les også: Bedre for veteraner, uendret for andre statsansatte

03.05.2011
11:19
14.12.2013 12:50