Solveig Wilhelmsen

Klinisk sosionom, plan- og utviklingskonsulent ved Øst-Finnmark DPS
På kongressen for fjerde gang
– Vi er nok veldig lojale, ofte for mye. Folk med rus og psykiatri høres jo ikke. Barn og unge ses på som vedheng. For 20 år siden fikk jeg oppstrekk og ble latterliggjort av sjefen. Jeg hadde gått utenom tjenestevei og sagt fra til politikerne. Det svir ennå. Nå er jeg snart pensjonist og kan si hva jeg vil. Særlig sterke kvinner reageres negativt på. Arbeidsgiverne vil heller ha greie og pene kvinner som innordner seg.
27.11.2010
07:43
14.12.2013 12:47
27.11.2010
07:43
14.12.2013 12:47