Kristine Aas

Vernepleier, Sogn og Fjordane, 36 år
-- Jeg er på FO-kongressen for første gang. For meg er utdanning den viktigste saken. Jeg ønsker ¨å beholde treårig bachelor-utdanning. Når det gjelder innholdet har jeg ikke noen klar formening, men jeg synes at fokuset må vekk fra master-utdanninger og kliniske utdanninger fordi FO-yrkene er praktiske yrker og vi jobber nært brukerne. Det må vi vise.
25.11.2010
11:06
14.12.2013 12:47
25.11.2010
11:06
14.12.2013 12:47

Mye lest