JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sterk oppfordring til LO

—LO bør legge vekk sitt vedtak om et formelt faglig-politisk samarbeid med Arbeiderpartiet, sa FO-leder Randi Reese da hun åpnet FO-kongressen i dag.
24.11.2010
18:09
16.12.2013 14:43

mia.paulsen@lomedia.no

Reese sa at FO har fått god drahjelp av LO i en rekke saker, og at LO er avhengig av innspill fra FO. Hun nevnte likelønn, rett til veiledning og uttelling for kompetanse blant viktige saker hvor LO har vært en god alliert. Også når det gjelder kamp mot fattigdom, New Public Management og styrking av barnevern er LO og FO et godt tospann, ifølge Reese, som dermed for siste gang åpnet en FO-kongress.

— Men LO må legge bort vedtaket om et formelt faglig-politisk samarbeid med Arbeiderpartiet. FO er for samarbeid, men liker ikke å være tvunget til samarbeid med ett parti, sa SVeren Randi Reese, og løftet dermed opp en sak som har vært lite i søkelyset foran denne FO-kongressen. Saken har imidlertid vært tatt opp i FOs organer på flere tidligere kongresser.

--Mye gjenstår

Reese takket kongressen for god innsats under streiken tidligere i år, men understreket at det fortsatt gjenstår mye når det gjelder tariffpolitikken. Hun pekte blant annet på at sosialarbeidere i kommunal sektor og i Spekter-området fortsatt etterlyser ansiennitetsstiger på 16 år.

— Det er en skam at sosialarbeidere i offentlig sektor lønnes 100 000 under folk i privat sektor med samme utdanningsnivå, sa hun.

Forsvarte uførepensjonen

I sin åpningstale var Randi Reese også opptatt av å forsvare uførepensjonen, som hun mener også er en kvinnesak.

— FO er dypt uenig i kutt i uførepensjonen. Vi jobber for å få flere i arbeid, og mange kvinner i helse- og velferdssektoren leggerhelsa si igjen mens de jobber for velferdstjenestene. Vi må si nei til kutt i dagens uførepensjon, sa hun til en lydhør kongress.

Differensiert kompetanse

Reese tok til orde for bedre rammebetingelser for yrkesutøvere som jobber for å hjelpe mennesker med særlige behov. Det omfatter nok stillinger til å takle arbeidsmiljøproblemer som for eksempel vold og trusler, som er et stort problem i helse- og sosialsektoren. Reese mener at tjenestene bør bestå av fagfolk med differensiert kompetanse; både bachelor, master-utdanninger og kliniske videreutdanninger.

— Når tjenestene etterspør differensiert kompetanse, er det lettere å oppnå lønn i forhold til utdanningen, sa hun.

Reese tok dessuten opp at utdanningene til barnevernpedagog, sosionom, vernepleier og velferdsarbeider er underfinansiert.

Arbeidstid under press

Også arbeidstidsbestemmelsene var tema i talen. Reese karakteriserte det som et «tøft og utfordrende» tema, hvor tendensen er et sterkt press på å fravike arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakerne kan være tilgjengelige heledøgnet. Hun sa også at FO har et godt samarbeid med LO om å ivareta brukernes behov og samtidig arbeidstakernes arbeidstid.

Reese tok også opp en rekke temaer som vil bli videre debattert på den fem dager lange kongressen, og oppfordret blant annet medlemmene til å arbeide hardt mot et Nav med umyndiggjorte medarbeidere. Også der er det behov for kunnskap og kompetanse, understreket hun.

24.11.2010
18:09
16.12.2013 14:43