JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt prinsipprogram

– Det nye prinsipprogrammet har samme verdiforankring som tidligere, men er mer spisset på viktige FO-saker, forteller forbundsleder Randi Reese.
31.08.2010
08:17
14.12.2013 12:46

solfrid.rod@lomedia.no

Utkastet til nytt prinsipprogram har kortere og avsnitt og flere utropstegn enn det forrige. Nødvendigheten av å slåss mot New Public Management er tydeligere understreket.

Det samme er arbeidet mot menneskehandel. «For FO er det særlig viktig å sikre at helse- og sosialarbeidere har kunnskap på dette området.», heter det i utkastet som landsstyret skal behandle denne uka.

Trusler mot velferdsstaten

– Prinsipprogrammet handler mye om å utvikle velferdsstaten for alle. Markedstenkning, privatisering og konkurranseutsetting er på fremmarsj på mange av de arbeidsplassene FO-ere arbeider. Når vi blir tydeligere på dette punktet, opplever jeg at vi er veldig på linje med medlemmene jeg møter ute, fastslår Reese.

En del av de rundt 170 forslagene FO-avdelingene har sendt inn til prinsipprogrammet, handler en del nettopp om markedsliberalismens trussel motvelferdsstaten.

FOs doble identitet

– Jeg oppfatter at forslaget veldig støtt på det samme fundamentet som det forrige. Vi er veldig tydelige på vår doble identitet som både fagforening og profesjonsforbund, sier Reese. Rettferdig lønnspolitikk, uttelling for både formal- og realkompetanse, gode ordninger for turnusarbeider, gode permisjonsordninger, sterkere yrkesskaderettigheter er blant kravene i kapittelet om arbeidsforhold

Helt nytt innslag er avsnittet «For et samfunn i pakt med naturen!». Her slår FO fast at rettferdig omstilling må ligge til grunn for de store samfunnsendringene som klimakrisen krever.

Både kvinne- og likestillingspolitikk

Nytt er det også at prinsipprogrammet har både likestillings- og kvinnepolitisk kapittel. Under likestilling tar forbundet til orde for et inkluderende samfunn med like rettigheter og muligheter for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn og kultur.

Her nevnes et mål om å rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til FO-yrkene.

Under kvinnepolitikk omtales kvinners posisjon på arbeidsmarkedet, krav om heltid som rettighet, kvotering av kvinnelige ledere, likelønn.

Uredde stemmer

Kampanjen Uredde stemmer sparkes i gang på kongressen, og dette prinsipprogrammet er tydelig på FO-ernes rolle som politiske aktører. Den enkelte ansattes ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold i tjenestene er understreket.

Vi ønsker uredde stemmer. Det betinger at vi som forbund tar godt vare på varslere. Det må ikke bli sånn at den enkelte FO-er betaler prisen for å være en uredd stemme, sier Reese.

De aller fleste av forslagene fra organisasjonen anses ivaretatt av arbeidsutvalget. Noen forslås oversendt landsstyret, og noen få er avvist.

Arbeidsutvalgets innstilling behandles av landsstyret denne uka, og endelig prinsipprogram vedtas av kongressen i november.

31.08.2010
08:17
14.12.2013 12:46