JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hogstad roser Storberget

FO setter pris på at Storberget vil gi ungdommer bedre alternativer til fengsel. – Men det må bli mer tydelig hvilket ansvar som legges på barnevernet, sier FO-leder Rigmor Hogstad.
24.06.2011
12:21
16.12.2013 16:28

mia.paulsen@lomedia.no

Regjeringen går inn for at færrest mulig under 18 år skal settes i fengsel, og legger opp til stormøter hvor ungdom som begår kriminelle handlinger må møte ofre, familie, politi og hjelpeapparat. Dette mener Hogstad kan være et godt virkemiddel til å motvirke at barn og ungdom plasseres i fengsel.

– Har vi den nødvendige kompetansen til å sette i gang med stormøter?

– Jeg tror Friomsorgen, i forbindelse med samfunnsstraff, holder på å bygge opp kompetanse på området. Det finnes også en del kompetanse i Konfliktrådene. Genereltt må man sørge for å tilføre det som trengs av kompetanse. Det er viktig at dette blir et reelt alternativ til straff, sier Hogstad.

«Godt alternativ»

– Ungdomsstraff med stormøte er et godt alternativ til fengsel. Men det er ikke tydelig i kronikken hvor ansvaret for sammensetning av oppfølgingsteam og oppfølging av ungdommene skal ligge. Blir det kriminalomsorgen? Friomsorgen sier de har erfaring med at det er vesentlig at barnevernet har ansvar i oppfølging av straffedømt ungdom, sier Hogstad.

Bra med hyppig prøving

Storberget og Lysbakken vil være restriktive når det gjelder varetektsfengsling av ungdom, og ønsker hyppigere prøving av vilkårene. Dette er positivt, understreker Hogstad.

– Det er også positivt at politiet skal varsle barnevernet ved varetektsfengsling, og at barnevernet får plikt til å stille i fengslingsmøter og informere om behov for tiltak. I det hele tatt er det bra hvis barnevernet blir en sentral aktør både ved ungdomsstraff og soning i fengsel, og at de jobber med tiltak som kan ta imot ungdommen når de kommer ut. Ofte kjenner barnevernet til ungdommen fra før, sier hun.

Barnevern, ikke justis

FO mener at ungdommer bør tas vare på av barnevernet og ikke justissektoren.

Men planen er å opprette to ungdomsfengsler med plass til maksimum 10 ungdommer totalt i Bergen og Oslo. Hogstad mener dette også er problematisk fordi barna kan havne langt borte fra hjemkommunen. Hun påpeker at barnekonvensjonen legger vekt på at barn skal plasseres nært bostedet.

Barnevernet har ikke i utgangspunktet midler til å følge opp straffedømte barn langt hjemmefra. Derfor må det sørges for ressurser for denne oppfølgingen, påpeker Hogstad.

Det første ungdomsfengselet – i Bergen — er allerede i drift. Du kan lese mer om det i neste nummer av Fontene, som kommer i august.

Slåss for sosialfaget

– Når det nå satses på ungdomsfengsel, er det bra at justisministeren og barneministeren fokuserer på kompetansebehovet, og at de ser behovet for barnevernfaglig og pedagogisk kompetanse i tillegg til den fengselsfaglige. FO har ment mye om sosialfagets plass i kriminalomsorgen, og vi ser dette som en anerkjennelse av det vi har meldt, sier Rigmor Hogstad.

Må følge opp

Rigmor Hogstad kan ikke svare på om forslaget tar høyde for hva som eventuelt trengs av økte ressurser i barnevernet i tilknytning til endringene, og viser til at kommunene har gitt gode tall for hva de trenger til barnevernet. I en ekstrasatsing i år fikk kommunene 400 stillinger til barnevern i gave fra Lysbakken.

– De 400 stillingene, som tilsvarer halvparten av det kommunene bad om, må følges opp videre, sier Hogstad.

Les Storberget og Lysbakken her

24.06.2011
12:21
16.12.2013 16:28