Nytt e-læringsprogram om utviklingshemning

Mange utviklingshemmede går med helseplager som ikke blir oppdaget. E-læringsprogrammet "Helseoppfølging av personer med utviklingshemning" hever kompetansen til helsearbeidere.
11.03.2010
14:50
14.12.2013 12:45

En rapport som NAKU (Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning) laget i 2007 konkluderte med at det er en manglende kunnskap og kompetanse i helseoppfølgingen av personer med utviklingshemning.

Denne uka åpnet helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opplæringsprogrammet som NAKU har utviklet.

Programmet, som er lett og bruke, består av fagtekster, filmer og animasjoner. Innholdsoversikten gjør det enkelt å finne fram til problemstillingen man er opptatt av.

Programmet er særlig utarbeidet med tanke på ansatte i sektoren som ikke har formell utdanning. NAKU mener andre grupper av helsepersonell, utdanningsinstitusjonene og pårørende også vil ha nytte av e-opplæringsprogrammet.

"Helseoppfølging av personer med utviklingshemning" ligger ute på hjemmesidene til NAKU, og er gratis.

11.03.2010
14:50
14.12.2013 12:45