– Ledelsen vet ikke hva ansatte kan

FO er lite fornøyd med at kommune-Nav ble holdt utenfor stortingshøringen 15. januar. I et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter høringen skriver de at vesentlige forhold i Nav ikke kom fram.
27.01.2010
12:36
14.12.2013 12:44

mia.paulsen@lomedia.no

Forbundet, som i likhet med KS ikke var innkalt til høringen, er blant annet bekymret over at Nav ikke etterspør sosialfaglig kompetanse når de ansetter ledere. – Det stilles nesten bare krav om ledelseskompetanse. Dette har medført at Nav i stor grad har en ledelse som ikke har innsikt i hvilke faglige tiltak Nav må utvikle, og hvordan ansatte må arbeide faglig for å gi et målrettet tilbud til brukerne av Nav, skriver FO i brevet. En rapport om Navs kompetansebehov bekrefter at Nav-ledere i størst grad etterspør kompetanse på arbeidsliv, stønader og ytelser samt IKT.

Bredt spekter av kompetanse

Rapporten, som er laget av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) vil sannsynligvis bli offentliggjort i februar, ifølge FOs tredje nestleder Mimmi Kvisvik. Den viser at andre aktører rundt Nav etterspør høyere utdanning, og at de etterspør et bredt spekter av kompetanse, blant annet sosionom- og velferdsviterkompetanse.

Mangler kunnskap

I brevet skriver FO også at det er for liten kunnskap om de ansattes kompetanse i Nav, og at det er helt vanlig å oppleve at ledere og organisasjonsutviklere ikke har kunnskap om hva sosialfaglig kompetanse er. FO mener denne kompetansen kommer i skyggen av fokus på IKT og de byråkratiske ordningene i Nav.

– FO erfarer at Nav er i ferd med å bli et byråkratisk samlebånd mellom enheter her og der, skriver FO til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Skal samarbeide

Mimmi Kvisvik forteller at FO har fått forsikringer fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om at den videre behandling av Rambøll-rapporten vil skje i samarbeid med blant annet de ansattes organisasjoner.

– Bjurstrøm understreket også i et møte med oss hvor viktige vi er i forhold til den jobben vi gjør i Nav, sier Kvisvik.

27.01.2010
12:36
14.12.2013 12:44