Barnevernkrangel får nemnd

En nyopprettet tvisteorgan skal løse pengekrangel mellom Bufetat og kommunalt barnevern.
11.01.2010
16:22
14.12.2013 12:44

edv@lomedia.no

Staten og kommunene krangler om hvem som skal betale tiltak for funksjonshemmede barnevernsbarn. Den nypprettede Barnevernets tvisteløsningsnemnd skal fordele regningene.

– Veldig klokt, så får vi avklart hvilke bestemmelser som gjelder den gruppe som faller mellom noen stoler i lovverket, sier Bufetats fagteamleder i Arendal, Ebbe Krohn-Holm.

– Diffuse regler

Det er diffuse retningslinjer i forhold til hvem som skal behandles som funksjonshemmet og hvem som ikke skal det, forteller Ebbe Krohn-Holm. Et typisk eksempel, skriver BLD, er tilfeller hvor et funksjonshemmet barn bor i forsterhjem eller institusjon og trenger særskilt tilrettelegging.

Krohn-Holm har vært borti noen slike saker de siste årene og ser fram til mer forutsigbarhet. Nemnda skal avklare hvilke lovverk det enkelte tiltaket skal være hjemlet i, sosialtjenesteloven eller barnevernloven, og dermed hvem som får regningen.

Fagteamlederen advarer samtidig mot en situasjon hvor barn må vente på tiltak fordi saken først må opp for nemnda. Ved uenighet om utgiftsfordelingen bør heller kommunene få forskuttert penger til å iverksette tiltakene innen vanlig tid, mener han.

11.01.2010
16:22
14.12.2013 12:44