JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

- Riktig valg

Situasjonen i Nav ville ha vært enda verre dersom forvaltningsenhentene ikke hadde eksistert, mener Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for fylkeslinja i Nav.
10.06.2011
11:45
16.12.2013 16:22

mia.paulsen@lomedia.no

Uten forvaltningsenhetene ville Nav-kontorene brukt store deler av tida til å saksbehandle trygdeytelser, sier Gudbjørgsrud til Fontene.

Han er kritisk til deler av AFI-forskernes konklusjoner. I følge forskerne har forvaltningsenhetene ikke frigjort tid til å følge opp brukerne bedre, slik intensjonen var.

Les om AFI-kritikken her.

– Vi betaler ut 10 000 kroner pr sekund, og kravene til likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen er ekstreme. Det er det lite tenkelig at vi kan få til fra 457 NAV-kontor, sier han.

Gubjørgsrud sier også at han innser at opprettelsen av forvaltningsenhetene ble opplevd som utfordrende for de Nav-ansatte, blant annet fordi de fikk «beskrankninger i ressurser».

Elektronisk dokumentbehandling

Nav har IKT-systemer som til dels stammer fra 1970-tallet, som Infotrygd-systemet. Gudbjørgsrud sier at de Nav-ansatte mangler noen virkemidler som kan understøtte god saksbehandling. Men han understreker at Nav nå har fått på plass et elektronisk dokumenthåndterings-system.

– Det gir bedre forutsetninger for ikke å miste papirer, og du kan følge saken gjennom systemet. I tillegg har vi fått på plass GOSYS, et system for informasjonsutveksling, slik at informasjonsflyten mellom de ulike enhetene blir bedre, sier han.

Bekrefter dobbeltarbeid

Gudbjørgsrud bekrefter at arbeidsfordelingen mellom forvaltningsenhetene og NAV-kontorene er en utfordring, og at det har vært gjort dobbeltarbeid i en del tilfeller fordi samhandlingen mellom Nav-kontorene og forvaltningsenhetene ikke har vært god nok. Statistikken viser ulikheter mellom fylkene, blant annet når det gjelder innvilgelse av uførepensjon, og dette ønsker direktoratet å gjøre noe med.

Vil bedre kvaliteten

– Alle muligheter skal være prøvd før vi åpner for et uføreløp som kan komme til å koste fra fem millioner og oppover. Disse vurderingene er ikke gode nok i dag. Nå vil vi ha bedre kvalitetssikring, og jobber med å få opp kompetansen på området. Vi må innse at ikke alle de 457 NAV-kontorene har kompetanse på alle områder. Sluttvurderingen av arbeidsevne før søknaden om uførepensjon blir sendt, vil bli lagt i visse NAV-kontor i hvert fylke, sier Gudbjørgsrud.

Bjørn Gudbjørgsrud understreker at Nav fortsatt har ambisjoner om «en dør inn» og god oppfølging av brukerne. Han sier at en tidsbruksundersøkelse fra høsten 2010 viser at arbeidet med en mer effektiv inntektssikring faktisk har frigjort tid som Nav-kontorene kan bruke til bedre oppfølging av brukerne.

Arbeid

Nå er prioritet nummer en å hjelpe folk inn i arbeid. Til det trengs kompetanse om arbeidsmarked og arbeidsformidling samt råd og veiledning. Men noen ressursgjennomgang av den typen Alm Andreassen etterlyser er ikke på trappene.

– Vi må sørge for å ha høy nok kompetanse og god nok kapasitet innenfor de ramme som politikerne har satt, sier Gudbjørgsrud.

Hva som er rett tidsbruk har ikke noe fasitsvar, understreker han.

Bedre kompetanse

– Å bruke 57 minutter gir ikke nødvendigvis bedre resultat enn å bruke 37. Det er et spørsmål om kvalitet i veiledningen, for eksempel å ha et nettverk i arbeidsmarkedet og gode samarbeidspartnere. Bedre veiledning handler ikke bare om mer penger, sier han.

Gudbjørgsrud sier samtidig at Nav-kontorene skal få tilført kompetanse når det gjelder arbeidsmarked og råd og veiledning, først og fremst ved utvikling av de som arbeider der i dag.

– Vi vil jobbe med lederutvikling, kunnskap om arbeidsmarked og ønsker å utnytte den sosialfaglige kompetansen bedre, sier han.

Kompetansen ruster

Når det gjelder foreldrepenger og andre familieytelser som NAV-kontorene skal veilede om, bekrefter Gudbjørgsrud at kompetansen på disse områdene kan «ruste». Han sier at foreldrepenger er en ekstremt krevende ytelse å jobbe med, og det er mange henvendelser hvert år.

– I Sverige er denne ytelsen helautomatisert. Hadde vi gjort det, ville masse tid vært frigjort, sier han.

Bjørn Gudbjørgsrud er enig i at «kulturproblemer» kan ha bidratt til redusert effektivitet.

– Det tar lengre tid å smelte sammen kulturer enn det tar å gjøre strukturelle endringer, og dette har vært en utfordring hele veien. Det siste NAV-kontoret som ble åpnet var Kristiansand, som kom i vår. Først nå har vi plattformen over hele landet.Men fortsatt har vi forskjellige tariff- og hovedavtaler som betyr ulikheter i lønn og arbeidstid, noe som over tid er krevende, sier Gudbjørgsrud.

10.06.2011
11:45
16.12.2013 16:22