JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Reese svarer kritikerne

FO-leder Randi Reese ønker ikke å bli intervjuet av Fontene om kritikken framsatt av tillitsvalgte i forbindelse med FOs utdanningspolitiske debatt. Hun har skrevet et innlegg som Fontene publiserer i sin helhet.
27.11.2009
14:32
14.12.2013 12:44

Innlegg fra forbundsleder Randi Reese:

FOs UTDANNINGSPOLITIKK

Fontene har den siste uken intervjuet Leena Husmo, Anne Grønnsund, Heidi Ingebrigtsen og Wivian Pettersen fra seksjonsrådet for barnevernspedagogene og landsstyrerepresentant Olav Sannes Vika.

Jeg vil med dette innlegget kommentere deler av disse intervjuene, men tar selvsagt det forbehold at de som blir intervjuet, er riktig sitert.

Olav Sannes Vika sier friskt at ideen om en harmonisk felles utdanningspolitikk er feilslått. Har Olav Sannes Vika glemt at FO har en felles utdanningspolitikk for hele FO nedfelt i prinsipprogrammet for FO som gjelder inneværende kongressperiode? Dette er en politikk som jeg er valgt på som forbundsleder. Derfor fronter jeg denne politikken. Verken Landsstyret eller Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak i motstrid til kongressen. Landsstyret og Arbeidsutvalget utdyper kongressens vedtak gjennom høringsuttalelser, notater mv. Dette forplikter oss tillitsvalgte.

FO har i mange år hatt en klar og tydelig stemme i utdanningspolitikken inn mot besluttende myndigheter. Vi har slåss for å få økt rammer for utdanningene, flere videreutdanninger og mastergrader. FO administrerer godkjenningsordninger for veiledere, klinikere og spesialister. Vi har stått på for at barnevernpedagogene og sosionomene skal få autorisasjon tilsvarende helsepersonell. For å sikre et lærende og søkende arbeidsmiljø, har FO krevd at det opprettes sosialfaglige og vernepleiefaglige stillinger på arbeidsplassene som etterspør og betaler for kompetanse på ulike nivå: bachelor, videreutdanning, spesialistkompetanse og master. Gjerne stipendiatstillinger.

Utdanningspolitisk dokument på kongressen 2010

Landsstyret tok i desembermøtet 2008 en beslutning om å sette utdanningspolitikk på dagsorden i møtene framover. Det har landsstyret gjennomført. Målet med prosessen i LS er å formulere ut en innstilling til et utdanningspolitisk dokument som behandles på kongressen november 2010. LS har ikke lagt opp til at vi skal konkludere underveis. Som landsstyremedlem har også Olav Sannes Vika et ansvar som oss andre, at dette blir et fargerikt og slagkraftig dokument.

Ingen har lagt lokk på den utdanningspolitiske diskusjonen, heller ikke den politiske ledelsen som Olav Sannes Vika påstår. Diskusjonen foregår bl a i fylkesavdelingene, i seksjonsrådene, i tariffpolitisk utvalg, i aktuelle faggrupper og i landsstyret og arbeidsutvalget. FO studentene diskuterer også. Det er ingen begrensninger fra arbeidsutvalget eller landsstyret for innholdet i diskusjonene. Landsstyret har selv lagt en plan for innholdet av sine diskusjoner. Olav Sannes Vikas påstander om uprofesjonell saksutredning til landsstyret fordi det er en sosionom som er saksutreder, faller på sin egen urimelighet.

Mange steder rundt omkring i landet har den politiske ledelsen innledet sammen og aleine om utdanningspolitikk. Selv har jeg tatt utgangspunkt i gjeldende politikk, referert de få politikkområdene hvor seksjonsrådet for barnevernpedagoger har annet synspunkt enn kongressen og landsstyret, referert fra de andre seksjonsrådene og oppfordret til diskusjon om hva FO skal mene på kongressen i 2010. Og det diskuteres. Vi skal konkludere på FO-kongressen.

Som grunnlag for diskusjonene har Landsstyret og (fylkes)avdelingene har fått saksframlegg til den utdanningspolitiske debatten og materiell fra seksjonsrådene (f.eks SRBs utdanningspolitiske plattform og utredning, SRVs undersøkelse mv). Olav Sannes Vika gjør et nummer av at det ikke ble sendt ut sakspapirer ifbm behandlingen av Befringutvalget. Dette var en uttalelse, og det er ikke slik at det sendes ut sakspapirer til uttalelser. Forslag til uttalelser sendes av og til ut med sakspapirene til de andre sakene som sendes ut en måned før Landsstyremøtet avholdes. Landsstyremedlemmene kan selv fremme forslag til uttalelser i begynnelsen av møtet. Slik må det være hvis vi skal kunne være politiske aktører i saker som kommer opp. Befringutvalget var en slik aktuell sak bestemte landsstyret seg for.

Takhøyde i debatten

Wivian Pettersen sier i et Fonteneintervju i november at det var vanskelig å målbære barnevernpedagogens synspunkter på LS i juni fordi hun ikke følte det var rom for forskjellighet. Dette synspunkt gav Wivian uttrykk for på møtet også, og jeg var og er helt enig med henne at dette ikke er bra. Selv syntes jeg også at det var vanskelig å være på dette møtet og legge fram FOs politikk og AUs forslag. Jeg vet at alle seksjonsrådslederne også syntes det var vanskelig å snakke utdanningspolitikk på dette landsstyremøtet. Flere landsstyrerepresentanter gav uttrykk for til meg for at stemningen ikke var god på dette møtet og at de så at flere av oss som holdt innlegg ikke hadde det bra. Takhøyde for alle er viktig i en organisasjon, og vi må alle bidra. Flere av oss opplevde det var lettere under den utdanningspolitiske debatten på siste møte i landsstyret, så forhåpentligvis er vi på rett vei i landsstyret.

Landsstyret og seksjonene

Arbeidsutvalget innstiller for Landsstyret i møte 9 og 10 desember at landsstyret skal belyse forholdene rundt seksjonenes autonomi og landsstyret som forbundets høyeste organ mellom kongressen på landsstyremøtet i mars 2010. Vi foreslår at det innhentes uttalelser fra seksjonsrådene og kontrollkomiteen.

Master i sosialt arbeid og barnevern

Både sosionomer og barnevernpedagoger tas opp på masterstudier i sosialt arbeid. I tillegg kan bl.a. søkere med nærliggende profesjoner bli vurdert. Det er ikke forbeholdt sosionomer som en lett kan få inntrykk av når en leser utsagn fra Olav Sannes Vika og. Lena Husmo. Mange som tar mastergraden i sosialt arbeid skriver sin oppgave om barnevern, andre om sosialtjenesten osv. Selv om de fleste som har tatt doktorgrad i sosialt arbeid er sosionomer, så har også minst en barnevernpedagog tatt doktorgrad i sosialt arbeid. Et enstemmig landsstyre mener at master og dr.grader i sosialt arbeid (cand. polit) gir relevant kompetanse for å møte utfordringene i barnevernet.

Landsstyret hilser profesjonsrettet master og dr grader i barnevern for barnvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere velkommen og forutsetter oppstart av utrednings- og utviklingsarbeid i forhold til dette.

Rettferdig lønn til FOere med bachelorgrad, videreutdanning, mastergrad

Leena Husmo, Anne Grønnsund, Heidi Ingebrigtsen og Wivian Pettersen reagerer sterkt på at jeg siteres i Fontene for å ha sagt ”At bacheloren ikke holder, er veldig frekt å si, men vi hører det stadig vekk. FO har alltid ment at svikt i tjenestene skyldes svikt i rammebetingelsene, ikke svikt i yrkesutøverens kompetanse. Inntil noe annet er vedtatt må vi stå på det.” Dette var et sitat fra et innlegg jeg holdt på studentenes landsmøte siste helg der Fontenes redaktør var til stede og som ligger på Fontenes nettside. Sitatet er unøyaktig og ikke plassert inn i sin sammenheng.

Jeg sa til studentene at jeg sjelden har hørt fra arbeidsgivere at FOere ikke er kompetente i de stillingene de har. Men som det eneste eksemplet på en arbeidsgiver som har sagt vi ikke er kompetente med bachelorgrad, er daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i en debatt med meg i Dagsnytt 18 høsten 2009. Hun begrunner at tilbudet til enslige mindreårige ikke kunne utvides fordi så få barnevernpedagoger og sosionomer har flerkulturell kompetanse. Dette sa jeg til studentene at jeg syntes var frekt sagt av ministeren. De yrkesgruppene som har bygget opp barnevernet og som har kompetanse til å arbeide der er våre profesjoner på bachelornivå . FO har ikke argumentert for at vi er ferdig utlært når bachelorstudiene er avsluttet. Vi vil ha kompetanseheving i jobben, stillinger på arbeidsplassene som etterlyser bachelornivå, relevant videreutdanning og mastergrad, og vi vil ha uttelling for differensiert formalkompetanse og realkompetanse.

Det er FOs oppgave å sørge for at våre medlemmer får lønn som fortjent. Hvordan vil det bli i lønnsforhandlingene hvis FOs forbundsleder sier at medlemmer med bachelorgrad ikke er kompetente til å gå inn i ordinære sosialfaglige stillinger - enten det er barnevern eller tjenester for utviklingshemmede?

Å gi sosialfaglig eller vernepleiefaglig bistand er ofte krevende. Fram til nå har FO hevdet at det er først og fremst svikt i rammebetingelsene på arbeidsplassene og ikke svikt i yrkesutøverens kompetanse når tjenestene ikke er faglig gode. Det er ikke nok tid og rom for å utøve faget. Derfor har FO vært klinkende klar på at den sosialfaglige og vernepleiefaglige bemanningen må være tilstrekklig. FO krever bemanningsnormer og kompetansenormer, veiledning på arbeidsplassen og særlig oppfølging av nyutdannede det første året i arbeidslivet.

27.11.2009
14:32
14.12.2013 12:44