Et fast håndgrep om barnesamtalen i barnevernet

Hånden er et godt bilde på de fem ansiktene i barnesamtalene: Det juridiske, det lærende, det etiske, det terapeutiske og det administrative. Utfordringen er å fordele styrken på alle fingrene og ikke klemme for hardt.
31.03.2009
11:05
16.12.2013 09:30
31.03.2009
11:05
16.12.2013 09:30