Barns rett ved kriser

Renate Grønvold Bugge
Når krisen rammer barn og unge
Høyskoleforlaget 2008 - 157 sider
10.06.2008
14:26
16.12.2013 05:39

Barn rammes av sykdom, ulykker og død. Hvordan kan vi møte barnet på et passe og mottakelig nivå?

Forfatteren, psykolog Renate Grønvold Bugge, henviser til Mads Gilberts rettigheter for barn i krise: Barn har rett til et språk de forstår. Barn skal ha barns proposjoner. Barn skal ha tilstrekkelig tid og rom. Barn har størst rettigheter for de skal leve lengst med krisen som en del av sitt eget liv.

Et par av kapitlene er skrevet av andre fagfolk, men Grønvold Bugge har skrevet det meste selv, basert på bistandssituasjoner i ulike kriser i inn- og utland. Forfatteren mener det vil være til god hjelp for barn og unge om flere voksne vet mer om deres reaksjoner og behov.

10.06.2008
14:26
16.12.2013 05:39