Refereevurdering

21.04.2008
09:41
14.12.2013 12:41

Vitenskapelige artikler vil bli bedømt av to uavhengige fagfeller med høy kompetanse. Kriteriene for refereevurdering kan også være en veiledning til forfatterne.

<img src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/01849/Gr_felt_1849678a.jpg"></img> <p> <hr> </hr> </p> <h1>På forsiden på portalen FriFagbevegelse.no akkurat nå:</h1>

21.04.2008
09:41
14.12.2013 12:41