Nytt forskningstidsskrift

21.04.2008
11:10
14.12.2013 12:41

Fontene forskning vil publisere både vitenskapelige artikler, presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, nytt om forskning, kommentarer og debattinnlegg og bokanmeldelser.

Første nummer kommer i desember 2008, og blir sendt til alle som vanligvis får Fontene. Målet er å utgi Fontene Forskning to ganger i året fra neste år.

Forskningsleder Sissel Seim er fagredaktør for Fontene Forskning. Redaksjonen tar imot artikler om sosialt arbeid og om vernepleieres og barnevernpedagogers fagområder. Artiklene kan komme fra fagfolk som arbeider på disse områdene.

<img src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/01849/Gr_felt_1849678a.jpg"></img> <p> <hr> </hr> </p> <h1>På forsiden på portalen FriFagbevegelse.no akkurat nå:</h1>

21.04.2008
11:10
14.12.2013 12:41