Kjønnslemlestelse: Sosialfaglig personell kan hjelpe barn som sliter

185 norsk-somaliske jenter har blitt omskåret de tre siste årene. –Sosialfaglig- og helsefaglig personell i skolen kan skape større tilgjengelighet for barn som sliter, sier FO leder Randi Reese.
27.06.2007
12:44
16.12.2013 01:35

Hun presiserer at det ikke finnes enkle løsninger for å få bukt med kjønnslemlestelse av jenter som sendes på ferie i hjemlandet.– Men når skolene har ansatte som med sosialfaglig– eller helsefaglig bakgrunn kan det gjøre det lettere for elevene å ta opp problemer i livet sitt, sier Reese.

”Underlivs-kontrakt”

I Norge har det vært forbudt å kjønnslemleste jenter siden 1. januar 1996. Det er også forbudt for personer bosatt i Norge å omskjære døtre i utlandet. Politioverbetjent Finn Abrahamsen mener skolen er en viktig arena i kampen mot kjønnslemlestelse. Han etterlyser enkampanje mot omskjæring på skolene.– Vi må snakke om dette på skolene, slik at barna får vite om det. Det gjør de i andre land, sier Abrahamsen til NRK.Han mener at ansatte i skolen er pliktige til å rapportere hvis barna forandrer seg, for eksempel, etter skoleferien.Arbeiderpartipolitiker Anniken Huuitfeldt foreslo i dagens VG at familier fra risiko-land skal inngå en ”underlivs-kontrakt”.”– Det behøves en lovfestet kontrakt med hver enkelt familie som er nyankommet til Norge – der de skriver under på at omskjøring av familiemedlemmer ikke skal finne sted. I tillegg må jenter med bakgrunn fra land i risikosonen følges opp jevnlig og undersøkes i underlivet”, sier Huitfeldt til VG.NRK melder at helseundersøkelser av alle jentebarn i en bydel i Paris har ført til at skikken med kjønnslemlestelse av jenter nærmest er utradert i bydelen. Barneminister Karita Bekkemellem har vært i Paris for å lære, og sier hun er styrket i troen på å innføre helseundersøkelser i Norge.

Dansk satsing

Ved årsskiftet hadde FO 415 medlemmer i skolen; 187 barnvernpedagoger, 197 vernepleiere og 35 sosionomer. I Danmark skjer det nå en offensiv for å få flere sosialrådgivere inn i skolene. I følge Månedsmagasinet Underviserne blir det ansatt 25 sosialrådgivere i utsatte folkeskoler i København, som skal være på plass etter sommerferien. De vil være på skolene i to – tre dager i uken. Ifølge magasinet skal sosialrådgiverne inngå som en naturlig del av skolenes liv, og sørge for et godt samarbeid med sosialforvaltningen. Oppgaven deres blir blant annet å bistå lærerne ved konkrete problemer, og å hjelpe dem i kontakten med myndighetene. Innsatsen finansieres med 1,9 millioner Danske kroner i 2007 og 4,6 millioner hvert år fram til 2010.

27.06.2007
12:44
16.12.2013 01:35