Redaksjonen for Fontene -

Redaksjonen holder til i LO Medias lokaler i Møllergata 39 (7. etasje) i Oslo. Postadresse: Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Telefaks: 23 06 11 11
28.03.2007
11:03
16.12.2013 00:36

Eva Mona Malm Fungerende redaktør 23 06 11 63 91 60 55 09 Vibeke Liane Journalist 23 06 13 33 95 92 67 57 Mia Paulsen Fungerende red.sekr. 23 06 11 55 91 16 26 77 Elisabeth Strøm (permisjon) Journalist Vidar Haagensen (vikar) Journalist 23 06 11 72 93 42 08 38 Ole Martin Larsen (vikar) Journalist 95 90 11 38

28.03.2007
11:03
16.12.2013 00:36