Om å finne løsninger

Kirsti R. Haaland:LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler Universitetsforlaget 2005
18.10.2005
14:07
15.12.2013 21:20

Å mestre er en viktig drivkraft i oss mennesker. Behovet for å mestre kan inkluderes på konstruktive måter i relasjoner mellom klient og behandler. Psykolog Kirsti R. Haaland presenterer det teoretiske grunnlaget for løsningsfokusert tilnærming, og hun inviterer samtidig leseren inn i den profesjonelle relasjonen. Hun arbeider selv ved Østensjø familiekontor og har bred erfaring fra arbeid med både barn, familier og voksne. Haaland har som grunnholdning at det er alltid flere muligheter enn de som fremstår når man søker hjelp. Hun ønsker selv å bidra til at klientenes egen kreativitet blir aktivisert.Boka viser hvordan en løsningsfokusert og narrativ grunnholdning kan utøves i praksis, og stimulerer til refleksjon om relasjonen mellom hjelper og profesjonell.

Mia

18.10.2005
14:07
15.12.2013 21:20