Tall fra SMS-undersøkelsen

06.10.2005
10:31
15.12.2013 21:17

* Hele 83 % kvinner benytter SMS på mobiltelefonen, mens 72 % menn gjør det

* Det er særlig de med høyere utdanning som bruker SMS, og jo høyere utdanning, jo mer bruk

* Mer enn ni av ti innen helse- sosialsektoren bruker SMS, og nesten like mange innen ulike ingeniøryrkene gjør det. Bare litt over 60 % av de som ikke jobber/er arbeidsledige benytter seg av SMS på mobiltelefonen.

* Mens bare 66 % av Oslo-befolkningen benytter SMS, bruker hele 88 % av de som bor i Nord-Norge det.

* Jo eldre vi blir jo mindre SMS benytter vi, allikevel bruker så mye som 43 % av de over 60 år SMS

Kilde: In-Fact

06.10.2005
10:31
15.12.2013 21:17