Om barnevern

Toril Havik, Mette Yvonne Larsen, Sigrid Nordstoga, Jarmund Veland: Barnevernet, forutsetninger og gjennomføringUniversitetsforlaget 2004
23.08.2005
14:03
15.12.2013 21:08

Dette er en grunnbok i barnevernsarbeid skrevet av en gruppe med solid barnevernserfaring: Toril Havik er klinisk psykolog og forsker, Mette Yvonne Larsen er advokat, Sigrid Nordstoga er barnevernpedagog og Jarmund Veland er sosiolog. Et sentralt spørsmål i alt barnevernsarbeid er hvordan det er mulig å forene hensynet til barnets beste med ideen om å ivareta tilknytningen til biologisk familie, det såkalte biologiske prinsippet. Et annet viktig spørsmål er hvilke forutsetninger som skal til for å utføre godt barnevern.

Boka forsøker å holde fokus på barnet og dets rettigheter, og tema belyses utfra de ulike faglige vinklinger som er representert av forfatterne: utviklingspsykologi, juss, sosiologi og barnevernsfag. Forfatterne er også opptatt av hvordan barnevernets legitimitet kan styrkes.Boka er beregnet på bachelorstudenter i barnevern og sosialt arbeid.

23.08.2005
14:03
15.12.2013 21:08