Grunnlag for læring

Hermundur Sigmundsson og Monica Haga:FerdighetsutviklingUtvikling av grunnleggende ferdigheter hos barnUniversitetsforlaget 2005
18.08.2005
14:30
15.12.2013 21:08

Hva er det som fører til læring og utvikling i barn? Det er ett av de viktige spørsmålene som stilles i denne boka. Hovedvekten er lagt på grunnleggende ferdigheter som motorikk, språk, lesing, skriving og matematikk, med et teoretisk utgangspunkt. Forlaget skriver i sin presseomtale at denne boka er den første på norsk som samlet tar for seg barns utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Et viktig svar på innledningsspørsmålet kommer allerede i innledningen: Stimuli fra omgivelsene og trening er det som fører til utvikling av ferdigheter. Det som trenes, utvikles. Men noen barn er spesielt begavede, og et av kapitlene er viet disse barna. Forfatteren Ellen Winner fra Boston-universitetet (det eneste ikke-norske bidraget) beskriver begavede barn som barn med stor mestringstrang, og drøfter årsaken til at dette er tilfellet med noen barn.

Boka er en samling artikler av ulike forfattere, hovedsakelig med tilhørighet ved læresteder i Sør-Trøndelag. Det gjelder også redaktørene, Hermundur Sigmundsson og Monica Haga. Målgruppe er fagfolk som arbeider med barn, særlig pedagoger.

18.08.2005
14:30
15.12.2013 21:08