Sosionom på topp

Det er kamp om høstens studieplasser til alle FO-utdanningene. Sosionom øker mest i popularitet.
29.04.2011
10:07
16.12.2013 16:00

solfrid.rod@lomedia.no

Antall søkere med sosionomutdanning som førstevalg har økt med 14 prosent de siste to årene. Tall fra Samordna opptak viser at det nå er 2 855 søkere til 794 planlagte studieplasser.

Barnevernpedagog- og vernepleierutdanningen øker også, med henholdsvis 8,5 og 7,7 prosent.

2 105 søkere har barnevernpedagog som førstevalg, 1 908 vil aller helst bli vernepleier.

Stabil kjønnsbalanse

Heller ikke i årets opptak ligger det an til store endringer i kjønnsbalansen. Søkerne til barnevernpedagog- og sosionomutdanningen matcher FOs medlemsmasse med en kvinneandel på rundt 83 prosent.

Vernepleierutdanningen er noe mer etterspurt blant menn, her er kvinneandelen nede på 72 prosent.

Siviløkonom på topp

Både sosionom- og barnevernpedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo er blant de 30 mest ettertraktede studiene her i landet. Helt på topp ligger siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøgskole.

Videre er kampen om studieplassene tøff for framtidas jurister, psykologer, leger, økonomer og sykepleiere.

Overvekt av kvinner

Alt i alt er det registrert 108 600 søkere til høyere grunnutdanning i årets opptak. Det er 5 200 flere enn i 2010.

Økningen de siste årene kan i stor grad forklares med større ungdomskull, opplyser Samordna opptak. Kjønnsbalansen holder seg stabil. Både i fjor og i år ligger kvinneandelen på ca 59 prosent.

29.04.2011
10:07
16.12.2013 16:00