– Viktig løft for statlig barnevern

FO-leder Randi Reese gleder seg over ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett.
15.05.2007
13:32
16.12.2013 01:09

– Dette er en veldig god nyhet for barnevernet og for barna i institusjon som har fått redusert tilbudet. De 220 millioner kroner netto det er snakk om, representerer en betydelig satsing i forhold til ambisjonsnivået det ble lagt opp til i fjor, sier Reese:

– Fra FOs side opplever vi å ha blitt sett og hørt for det arbeidet vi har lagt i å belyse problemene i det statlige barnevernet, fortsetter hun.

I pressemeldingen fra Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem heter det at den økte driftsrammen til det statlige barnevernet er på 240,2 millioner for i år, men at bevilgningen til utstyrsanskaffelser reduseres med 20 millioner.

– Behovet for økte driftsrammer i det statlige barnevernet har i hovedsak oppstått for å kunne videreføre aktivitetsnivået fra 2006, og samtidig sikre et tilbud til den forventede klientveksten i 2007, sier Bekkemellem i pressemeldingen.

Randi Reese er imidlertid ikke udelt begeistret. I fjor høst etterlyste FO 800 nye sosialfaglige stillinger i det kommunale barnevernet, fordi antallet barn som mottar ulike hjelpetiltak fra barnevernet er fordoblet siden 1990.

– Jeg greier ikke få øye på at det kommunale barnevernet er tilgodesett i revidert nasjonalbudsjett, konstaterer hun.

15.05.2007
13:32
16.12.2013 01:09