– Sent, men godt på banen

FO besøkte i går Hvalstad mottak, det eneste transittmottaket for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.
22.11.2007
14:41
16.12.2013 03:05

Hvalstad mottak har så langt i år levert rundt 60 bekymringsmeldinger angående egne beboere til barnevernet.

– Vi er lei oss for at FO ikke tidligere har tatt kontakt med oss i mottakssystemet, sier leder Tor Einar Høystad ved Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, – men det er flott for de enslige mindreårige at FO har lyst til å høre på oss.

Leder Randi Reese besøkte sammen med to fagkonsulenter Hvalstad på onsdag, for å opprette kontakt og bli mer kjent med dem som jobber i feltet. Senere på dagen hadde FO møte med barnevernet i Asker, som mottar bekymringsmeldingene fra mottaket.

– Både Hvalstad og vi er enige om at vi ønsker å styrke tilbudet til de enslige mindreårige, både dem under og dem over 15 år, sier Reese. – FO kommer til å ha et høyt trykk på denne saken framover.

Stort behov

Samtidig har regjeringen varslet at det bare skal opprettes barneverninstitusjoner for enslige mindreårige (EM) under 15 år. De langt fleste innen EM-kategorien er mellom 15 og 18. Disse skal fortsatt sitte på mottak. Barne- og likestillingsdepartementet har uttalt at institusjoner for de eldre barna tidligst kan opprettes fra 2009.

I mellomtiden vil flere av barna som i dag bor på mottak ha passert 18 år og ikke lenger omfattes av eventuelt nye tilbud.

– Barnevernsinstitusjoner ikke eneste løsning

– Vi på mottakssiden er frustrert over det ensidige fokuset på nye barneverninstitusjoner som løsning på behovet, sier Tor Einar Høystad, som jobber for det private selskapet Hero. – Samlet sett er det masse flyktningfaglig kompetanse i UDI og mottakssystemet lokalt, inkludert driftsoperatørene. Denne kompetansen må bevares. Det er ikke likegyldig hvilke botilbud disse unge skal ha.

Høystad ønsker seg et system som er allsidig og så fleksibelt at det tar høyde for til dels markante svingninger i antallet enslige mindreårige som søker asyl i Norge. – Fokus bør være å sette inn ressurser bredt, til alle som jobber med tilbud til enslige mindreårige, sier Høystad.

22.11.2007
14:41
16.12.2013 03:05