– Risikerer eksklusjon

En FO-er ansatt i barnevernet står tiltalt for grov voldtekt.
11.02.2008
14:02
16.12.2013 03:56

Saken starter i Ringerike tingrett i mars. Inntil videre jobber mannen i førtiårene fortsatt i det kommunale barnevernet sør i Buskerud. Hvis han blir dømt, risikerer han å bli ekskludert fra FO.

– FO styrer ikke over ansettelsesforholdet til våre medlemmer, men vårt yrkesetiske råd kan ekskludere medlemmer på grunn av uetisk atferd, sier leder i FO, Randi Reese, til Drammens Tidendes nettutgave, dt.no.

Reese understreker at FOs medlemsmasse jobber med sårbare grupper og er avhengige av å opprettholde høy yrkesetisk standard. Hvis FO får gjennomslag for kravet om autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger, blir det mulig å frata disse sosialarbeiderne jobben på etisk grunnlag.

11.02.2008
14:02
16.12.2013 03:56