– LO-menn må på banen

–Vi oppnår ikke likestilling før menn i ledende posisjoner i fagbevegelsen kommer på barrikadene. Først da kan vi si at 2008 blir et år i likestillingens navn, mener Mannspanelets leder Arild Stokkan-Grande.
04.04.2008
15:08
16.12.2013 04:33

Seminaret om et likestilt familie- og arbeidsliv samlet et tyvetall kampklare kvinner og tre menn fra LO og Ap i Folkets hus i dag. Det var Anne Engers innlegg om konklusjoner fra Likelønnskommisjonen og Arild Stokkan-Grandes gjennomgang av Mannspanelets rapport som vakte størst interesse fra de nordiske gjestene.

Hanen i kurven

Stokkan-Grande var en av tre menn i lokalet.

–Det er litt rart å være hane i kurven her i dag, men det er jo en særdeles spennende kurv å være i da, sa Ap-politikeren til sine sosialdemokratiske søstre. Stokkan-Grande ser frem til den kommende stortingsmeldingen om menn og likestilling, og regner med at Mannspanelets rapport blir lyttet til.

– Vi må få til en reell likelønn mellom kjønn nå, og da må også menn på barrikadene. Vi må bryte ned det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og ikke minst må vi satse mer systematisk på å rekruttere mannlige førskolelærere, lærere og helsearbeidere, sa Stokkan-Grande. Han mener nå det er på høy tid å kreve at det skal være 40 prosent menn i barnehager og skoler. For å lykkes med å få igjennom kravene fra Mannspanelet trenger man støtte både fra kvinnelige ledere og menn.

– Her har dere en jobb å gjøre med å påvirke menn i politikk og fagbevegelse for å pushe frem dette. Ledende menn i LO må ta likestillingen på alvor, sa Stokkan-Grande til applaus fra salen.

LO i nøkkelrolle

Ros vanket det også til Anne Enger, leder i Likelønnskommisjonen. Hun er glad for responsen kommisjonenes rapport har fått, særlig fra en del kvinner i ledende tillitsverv i LO.

– Dere i LO sitter med nøkkelen og har også veldig stor innflytelse på den sittende regjering. Nå må dere ta debatten. Jeg er jo ikke lenger politiker, sa hun. Og det var ingen tvil om at damene i salen var villig til å gå i kamp for rapportens forslag. Både LO-sekretær Rita Lekang og NTL-leder Turid Lilleheie lovet å kjempe videre for mange av kommisjonens forslag.

– Du gjør en utrolig viktig jobb for likestilingsarbeidet i Norge. Og rapporten er et nyttig verktøy for oss å ta videre. Du inspirerer oss, sa Rita Lekang.

Forgjeves?

Flere av seminardeltakerne har kjempet for likestilling lenge, og enkelte lurer på om kampen har vært forgjeves.

–Mange unge jenter i dag blåser i likestiling og vil heller bli forsørget av mannen sin. De ønsker ikke å dele på fødselspermisjonen, men tar hele permisjonen selv. De tenker ikke på fremtiden sin og sin egen pensjon. Har likestilingen på 70-tallet vært forgjeves, spurte Karin Johannessen, kommunestyrerepresentant i Skedsmo.

–Kanskje er vi i ferd med å legge en felle for oss selv når det gjelder lønn og karrieremuligheter når vi krever lengre svangerskapspermisjoner. Det er jo ikke sikkert at vi alle er ”godt gift” hele resten av livet, sa Rita Lekang.

Seminaret ble arrangert av Sosialdemokratiske kvinner i Norden (SKN).

04.04.2008
15:08
16.12.2013 04:33