– Kommunene neglisjerer utviklingshemmede

– Psykisk utviklingshemmede har klare rettigheter som kommunene neglisjerer, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han relanserer ansvarsreformen.
15.10.2010
15:46
16.12.2013 14:21

mia.paulsen@lomedia.no

– Heller ikke folk med utviklingshemning skal diskrimineres, sier han. Fredag lanserte han et informasjons- og utviklingsprogram for å øke bevisstheten om hva som er gjeldende politikk overfor mennesker med utviklingshemning.

Rett til å velge

– Loven gir klare rettigheter. Problemet er ikke loven, men at klare rettigheter blir neglisjert, sier Lysbakken. I mange kommuner er det bygget «bofellesskap» som i praksis er institusjoner hvor psykisk utviklingshemmede ikke selv har noen særlig innflytelse på hvordan og sammen med hvem de skal bo.

– Kommunene har plikt til å hjelpe psykisk utviklingshemmede med å skaffe bolig, og mennesker med psykisk utviklingshemming har rett til å velge hvor og med hvem de skal bo, sier Lysbakken. Han vil holde dialogmøter med kommunene for å bevisstgjøre og tydeliggjøre hvilke plikter kommunene har.

Bekymret over skoletilbud

Lysbakken er også bekymret over at psykisk utviklingshemmede barn blir segregert i skolen.

– Dette må kartlegges mer. Men vi hører om for mange tilfeller av segregering i skolen, og det er alvorlig. Derfor vil vi understreke at alle som ønsker det skal kunne gå på nærskolen, sier han.

FO-leder Randi Reese har sammen med bruker- og pårørendeorganisasjoner vært i dialog med statsråden om programmet. Både Reese og NFU-leder Jens Petter Gitlesen understreker at de er svært positive til programmet.

Krevende oppgave

– Det er på tide med handling, ikke bare bevisstgjøring. Men det krever offensiv tilrettelegging i alle departementene, sier Reese. Reese mener det er behov for flere vernepleiere og annet høgskoleutdannet fagpersonale i tjenestene til psykisk utviklingshemmede.

– Det bør også være stillinger for høgskolegrupper med master-utdanning og andre videreutdanninger. Dessuten kunne jeg ha ønsket å lese mer om lærende organisasjoner. Jeg ønsker meg samarbeid mellom fagutøvere og forskere på samme måte som i undervisningssykehjem og HUSK-prosjektet, sier hun.

Randi Reese ønsker seg øremerking av penger til å sikre utviklingshemmedes rettigheter. – Det er ikke nok å si til kommunene at de må ta seg sammen. Utfordringene er for store, sier hun.

15.10.2010
15:46
16.12.2013 14:21