- Et rimelig godt resultat

Streiken er over for FO-ere i staten. Den var nødvendig og virkningsfull, mener FO.
02.06.2012
12:02
16.12.2013 19:24

solfrid.rod@lomedia.no

Etter lang natts mekling sa LO Stat i morges ja til en ramme på 4,1.

- Vi har fått et rimelig godt økonomisk tilbud etter streiken i staten. Tilbudet viser at den første streiken i staten på 28 år var nødvendig, heter det i en pressemelding fra FO.

Riksmeklerens skisse til løsning vil gi alle medlemmer i statsområdet minimum et generelt tillegg på 12.000 kroner.

Det gis i tillegg ett lønnstrinn på topp for alle lønnsrammer.

Likelønn

I skissen ligger sentrale tiltak og justeringer som har en likelønnsprofil. I tillegg er det satt av en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger.

FO er fornøyd med at det ligger føringer for likelønn i lokale forhandlinger, samt at kompetanse og ansvar skal ivaretas i den lokale lønnspolitikken.

- Det er av stor verdi for FO-ere at ansiennitetsstigen i staten forlenges, fastslår FO-leder Rigmor Hogstad.

Tillegg for lørdags- og søndagsarbeid heves, og partene fikk på plass de samme bestemmelsene rundt innleid arbeidskraft som frontfaget fikk.

Ikke godt nok for Unio

- Unio streiker videre fordi de mener staten ikke er villig til å lønne høgskolegruppene, mens dere sier resultatet er rimelig bra?

- Vi skulle også gjerne hatt justeringsforhandlinger, men ut fra en samlet vurdering mener vi at dette resultatet sikrer alle våre medlemmer et rimelig godt resultat. Dessuten er det viktig for oss at likelønn er ivaretatt både i sentrale justeringer og på lokal pott. Jeg tror det er det jeg kan si om det, sier Hogstad.

Nødvendig og vellykket

Hun skulle gjerne vært streiken foruten, men mener den var nødvendig. Og svært vellykket, både når det gjelder oppslutning i egne rekker og støtte fra opinionen.

- Streiken har slått fast prinsippet om at offentlig sektor skal følge lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri, og vi har fått innfridd mange av våre krav, sier Hogstad.

Det er avtalt en reforhandlingsklausul som sier at resultatet fra industrien i år, arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, skal sammenlignes med de statsansatte, og skal inngå som grunnlaget for mellomoppgjøret i 2013.

- Vi har vist at streikevåpenet er sterkt, vi har vist at det er viktig å være organisert, og vi har vist at vi er sterke når vi står sammen, sier en litt trøtt forbundsleder, som vurderer et par timers søvn mens hun venter på beskjed om hva som skjer i kommunesektoren.

Her har det foreløpig ikke vært kontakt mellom partene.

Mer om detaljene i resultatet for statsansatte finner du her.

02.06.2012
12:02
16.12.2013 19:24