- En stein har lettet

Du husker kanskje historien Fontene fortalte i fjor om vernepleier Jo Inge Lauen som ble skallet ned på jobben for ni år siden. Han visste ikke at han kunne få hjelp av FO og engasjerte en privat advokat. Nå tar FO saken.
13.04.2005
13:27
15.12.2013 21:00

Arbeidsutvalget i FO vedtok i februar å hjelpe Jo Inge Lauen økonomisk når rettssaken skal opp i juni. FO dekker advokatutgiftene og dersom Lauen taper saken for tingretten vil FO bistå i en eventuell anke. I Fontene fortalte Lauen om ni år med uvisshet, fysiske og psykiske ettervirkninger og økonomiske bekymringer. Etter hendelsen ble hele tilværelsen en kamp. I dag er han 50 prosent ufør og går på 50 prosent yrkesrettet attføring. Den fjerde spesialisten har nettopp konkludert med at plagene hans kan relateres tilbake til den dagen han ble skallet ned på jobben. - Økonomien oppi dette har vært en stor bekymring. Skulle jeg tape rettssaken i juni ville jeg gått på en økonomisk smell. Nå har jeg FO i ryggen og trenger ikke gruble mer på det. Det er en stor lettelse, sier en takknemlig Lauen. Han har nettopp mottatt et brev hvor partene oppfordres til å komme til et forlik. Det er satt av tre dager til rettssaken.- Jeg har en mappe på 40 kilo og tror jeg har en god sak. Men en rettssak setter i gang et stort apparat og er også en stor personlig belastning. Derfor håper jeg at KLP kommer med et utspill, sier Jo Inge Lauen.

13.04.2005
13:27
15.12.2013 21:00