– En korsvei for FO

– Jeg er veldig lei meg. Men jeg er glad for at Cato er åpen om hvorfor han går. Det gir FO en sjanse til å snu en kurs, sier AU-medlem Ellen Galaasen.
04.01.2012
13:50
16.12.2013 18:00

solfrid.rod@lomedia.no

Galaasen, som leder barnevernpedagogseksjonen i FO, kjenner seg igjen i de utfordringene Cato B. Ellingsen peker på i sin begrunnelse for å trekke seg fra FO-ledelsen.

Hun mener forbundet nå må bruke denne anledningen til å gå i seg selv og ta tak i noen grunnleggende diskusjoner.

– VI må bort fra en situasjon hvor konsensuskultur anses som bra. Arbeidsutvalget og landsstyret har et ansvar for å skape rom for at uenighet ikke er farlig, men utviklende. Slik kan hele FO stå sterkt sammen, fastslår Galaasen.

En lydhør ledelse

Galaasen og Ellingsen har stått bak mindretallsforslag fra AU i flere viktige saker, som i utdanningspolitikken, i spørsmålet om profesjonenes autonomi og nå sist i budsjettsaken.

– Jeg er veldig lei meg for at han går. Fordi han er en veldig god kollega og en fyr jeg er stolt av. Og fordi Cato og jeg har delt ambisjoner om hva FO skal være, forklarer Galaasen.

Kan du utdype litt hva den ambisjonen er?

– Det handler om at tillitsvalgte i alle ledd vet hvordan politiske prosesser foregår i FO og at ledelsen er lydhør overfor grasrota. Slik kan vi skape gode diskusjoner, som igjen skaper grunnlag for å bli mer slagkraftige i det påvirkningsarbeidet vi skal drive med, enten det gjelder utviklingen av tjenester, arbeidstakernes rettigheter eller helse- og sosialpolitikk.

En korsvei for FO

Du sier dere har delt ambisjon. Hva tenker du om veien videre uten han?

– Jeg tenker at dette er en korsvei for FO, og vi står overfor noen sentrale veivalg. Jeg ønsker en åpen demokratisk organisasjon som behersker kunsten å være profesjonsforbund og fagforening, med trygge tillitsvalgte i alle ledd. Dette vil jeg gjennom mitt verv jobbe for at FO skal bli også framover.

Men det er uenighet internt i AU om hvordan den organisasjonen skal se ut?

– Ja, det er uenigheter om hva FO skal være. Det ligger konfliktlinjer i organisasjonen som vi ikke har håndtert på en konstruktiv måte, som Cato peker på. Vi må derfor arbeide videre med å skape en kultur hvor vi gjør hverandre gode.

Et spørsmål om identitet

På sikt ønsker Galaasen å komme vekk fra interne diskusjoner om hvordan FO skal fungere. Hun tror imidlertid det forutsetter at forbundet nå tar noen grundige og modige diskusjoner.

– Vi må tørre å diskutere hvem vi er og hva vi står for, avslutter Galaasen.

04.01.2012
13:50
16.12.2013 18:00