– Dypt urimelig

Dette er forskjellsbehandling, sier FO-leder Randi Reese om dommen Arbeidsretten felte over hvilende nattevakt i statens barnevern.
15.02.2010
16:58
16.12.2013 12:37

edv@lomedia.no

– FO er selvfølgelig veldig skuffet. Det er dypt urimelig at hvilende nattevakt i barnevernet ikke skal omfattes av samme tarifflogikk som ellers i staten. Denne urimeligheten vil vi prøve å gjøre noe med.

– Vi har nå fått en kjennelse vi må forholde oss til. Nå er vi nødt til å få på plass en avtale som sikrer de ansatte i Bufetat kompensasjon. Det ligger i kjennelsen, hvor arbeidsretten kritiserer staten for ikke å ha sørget for å ha en nødvendig avtale, påpeker Reese.

– Vi er nødt til å sette trykk på dette nå. Vi må gå nøye gjennom kjennelsen og se hvilke andre muligheter som ligger der.

15.02.2010
16:58
16.12.2013 12:37