Simen Aker Grimsrud " />

Hvor langt går lojalitetsplikten? Dette svarer eksperten

– Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror at ytringsfriheten går kortere og lojalitetsplikten går lenger enn den faktisk gjør, sier Anine Kierulf.
Anine Kierulf si at offentlig ansatte ikke bare skal ha lojalitet til arbeidsgiver, men også folket.

Anine Kierulf si at offentlig ansatte ikke bare skal ha lojalitet til arbeidsgiver, men også folket.

NTB

simen@lomedia.no

Anine Kierulf er en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og har nylig gitt ut boka Hva er ytringsfrihet.

Les også: 1 av 3 FO-tillitsvalgte vet ikke hva de kan si om jobben offentlig

Hvor går grensen mellom ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver?

– Det skal veldig mye til at offentlig ansatte skal bryte lojalitetsplikten. Illojale ytringer er ytringer som skader arbeidsgiver på en unødvendig måte. Selv ganske lite klokt fremsatt kritikk vil stort sett være vernet av ytringsfriheten, men man kommer ofte lenger hvis kritikken holdes i en saklig form. Jo tettere du sitter på politisk ledelse, jo større kan lojalitetsplikten være – og omvendt. Hvis du for eksempel jobber som vanlig ansatt på et sykehjem, er det viktigere at din erfaring, innsikt og kritikk tilkommer samfunnet enn at du bekymrer deg for om du er tilstrekkelig lojal med arbeidsgiver.

Hva vet arbeidsgivere og arbeidstakere om hvor grensa går?

– Undersøkelser viser at både arbeidsgivere og arbeidstakere tror at ytringsfriheten går kortere og lojalitetsplikten går lenger enn den faktisk gjør.

Hvem er lojalitetsplikten til for?

– Der en arbeidstaker i privat sektor primært har lojalitet til arbeidsgiver, har offentlig ansatte også lojalitet til folket. De forvalter en innsikt på vegne av deg og meg. At så få ikke deler den kunnskapen er et mye større samfunnsproblem enn at enkelte noen ganger ikke overholder lojalitetsplikten.

I en spørreundersøkelse Fontene har gjort blant FOs tillitsvalgte, svarer 1 av 3 at de ikke vet hva de kan si om jobben sin offentlig. Det bekymrer ytringsfrihetsekspert.