Oppriktig talt

Når jeg og mange gode tillitsvalgte blir beskyldt for å være udemokratiske, da vil jeg beskrive min hverdag.
10.03.2015
13:12
27.08.2015 20:01

Jeg er vernepleier, klubbleder, fylkesleder og sist men ikke minst kongressvertinne. Jeg har fulgt og deltatt i debatten på sosiale medier nå før kongressen.

Nå skal ikke jeg ta for meg vedtektsendringene. Der har jeg uttalt meg. Dette har vært behørig drøftet og debattert i styrer, i representantskap og i klubber.

Det er min jobb som fylkesleder. Jeg deltar på årsmøter, lunsjmøter og fagmøter. Der tar vi opp de fleste temaer som medlemmene er opptatt av. Både av profesjonsmessig og fagpolitisk art.

Når jeg og mange gode tillitsvalgte blir beskyldt for å være udemokratiske, da vil jeg beskrive min hverdag. En hverdag som kanskje er noe annerledes enn fagfolkene på høyt plan sin hverdag. De som mener vi ikke er demokratiske.

Vi har et godt prinsipprogram i FO. Det skal også debatteres i neste uke. Det er mange som har diskutert prinsipprogrammet, jobbet med det og ønsket å delta i å forme den framtiden. De har ringt til meg og lurt på om det ikke er viktig. Ingen diskutere det.

Det går for tida en debatt på Facebook. Den tar for seg et brev som er sendt ut til klubbene i Oslo. Der er det igjen stilt spørsmål med demokratiet i FO. Samtidig etterspørres demokratiet fra flere ansatte ved høyskolene. Innleggene viser en annen virkelighet enn min. Det kan hende at mine medlemmer også en dag sender mine eposter og legger dem ut på nettet. Jeg håper de ringer meg først.

Jeg har lenge vært klubbtillitsvalgt i en kommune i Akershus. Jeg er valgt av mine medlemmer for å representere dem. Skal det barnevernfaglige belyses inn mot politikere eller lokalpresse, så gjør jeg det etter samråd med medlemmene og plasstillitsvalgte. Er det for få vernepleiere i boligene slik at vi ser at volds- og trusselepisodene øker, så presenterer jeg det opp mot arbeidsgiver og opp mot politikere og presse.

Ønsker vernepleierne, barnevernspedagoger, sosionomer eller velferdsvitere at vi skal belyse faglige tema som interessere dem, så jobber avdelingens yrkesfaglige utvalg med det. De er også fritidstillitsvalgte.

Er dette udemokratisk? Når representantskapene som er fritidstillitsvalgte, diskuterer, lager forslag og stemmer over forslag til kongress etter to år med debatten «FO anno 2015», er de da instruert av meg, som også har blitt sagt i denne før kongressdebatten?

Når våre lokale yrkesfaglige utvalg diskuterer og sender innspill til høringer som angår deres profesjon på forespørsel fra forbundskontoret, og for vernepleiernes del, seksjonsrådet, er det udemokratisk?

Jeg har gjennom mange år fått tillit til å sitte i mange verv, på mange nivåer og i mange organisasjoner. Jeg har representert FO, LO og til og med gresk forening en gang i tiden.

Er jeg udemokratisk?

10.03.2015
13:12
27.08.2015 20:01

Mest lest