Utgivelsesplan


Fontene har 10 utgivelser i året. Fontene forskning kommer ut to ganger.

Utgave 1/2020
Annonsefrist: 3. januar
Utgivelsesdato: 17. januar

Utgave 2/2020
Annonsefrist: 31. januar
Utgivelsesdato: 14. februar

Utgave 3/2020
Annonsefrist: 6. mars
Utgivelsesdato: 20. mars

Utgave 4/2020
Annonsefrist: 8. april
Utgivelsesdato: 24. april

Utgave 5/2020
Annonsefrist: 30. april
Utgivelsesdato: 15. mai

Fontene forskning, utgave 1/2020
Annonsefrist: 29. mai
Utgivelsesdato: 15. juni

Utgave 6/2020
Annonsefrist: 12. juni
Utgivelsesdato: 26. juni

Utgave 7/2020
Annonsefrist: 7. august
Utgivelsesdato: 21. august

Utgave 8/2020
Annonsefrist: 11. september
Utgivelsesdato: 25. september

Utgave 9/2020
Annonsefrist: 16. oktober
Utgivelsesdato: 30. oktober

Utgave 10/2020
Annonsefrist: 13. november
Utgivelsesdato: 27. november

Fontene forskning, utgave 2/2020
Annonsefrist: 4. desember
Utgivelsesdato: 21. desember

Kontakt

Elin Thoresen
Tlf.: 941 92 687
Epost: annonse@fo.no