Annonser på nett


Fontenes nettside har et variert innhold av nyheter, stillingsannonser og fagstoff.


Trafikk
Ta kontakt for oppdatert informasjon om trafikk på nettsiden. Tlf: 920 39 497.


Annonsepriser (per 01.01.2020)

Toppbanner - kr 7 900 per mnd.
desktop 980 x 150 px, mobil 320 x 250 px

Skyskraper - kr 6 300 per mnd.

desktop 180 x 500 px, mobil 320 x 250 px

Nettboard - kr 5 700 per mnd.

desktop 980 x 150 px, mobil 320 x 250 px

Artikkelboard - kr 5 700 per mnd.

desktop 300 x 250 px, mobil 320 x 250 px

Annonsene har 50% visning.


Se oversikt over annonseplasseringene

Vi kan gi gode priser på årsavtaler og kombinasjonsavtaler med annonsering i bladet.


Responsivt design
fontene.no er tilpasset mobil, nettbrett og desktop, og skal fungere fint på de aller fleste nettlesere.

Nettannonsene er gjennomgående og vises både på frontsiden og artikkelsider. For at annonsene skal vises godt på mobiltelefoner, må det leveres egne annonser tilpasset dette.


Formater
For god tilpassing til ulike brosere (mobil/nettbrett/desktop) må annonsene leveres i to utgaver.

Toppbanner: desktop: 980 x 150 px - mobil: 320 x 250 px
Skyskraper: desktop: 180 x 500 px - mobil: 320 x 250 px
Nettboard: desktop: 980 x 150 px - mobil: 320 x 250 px
Artikkelboard: desktop: 300 x 250 px - mobil: 320 x 250 px

Maks størrelse på annonsefilen: 45 kb
Formater: gif, jpg, flash og html.


Stillingsannonser på nett
Pris per annonse kr 5 400,-.


Kontakt
Rune Eriksen, tlf: 920 39 497, annonse@fo.no

Alle priser er oppgitt eks. mva.